Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
България

Два „зелени“ проекта по „Чиста околна среда - 2022”ще бъдат финансирани

  13.04.2022 16:54
Два „зелени“ проекта по „Чиста околна среда - 2022”ще бъдат финансирани

Два „зелени“ проекта от община Мездра ще бъдат финансирани в Националната кампания „Чиста околна среда - 2022”

Проектите на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство (ПГ по МСС) и на Детска градина (ДГ) „Мир“ - гр. Мездра са одобрени за финансиране в конкурса на тема „Обичам природата - и аз участвам”, организиран за 19-а поредна година от Министерство на околната среда и водите и от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда - 2022”.

От подадените 433 проектни предложения от училища и Центрове за подкрепа за личностно развитие/ Обединени детски комплекси със средства в размер до 7 500 лв. ще бъдат финансирани 103 проекта от цялата страна. Сред тях е проектът на ПГ по МСС - гр. Мездра „Зелена работилница - класна стая на открито”, който е с бюджет 7 350 лв.

Сред одобрените за финансиране 103 проектни предложения на детски градини (от постъпили общо 464), които ще получат финансиране, е проектът на ДГ „Мир“ - гр. Мездра „Играя, наблюдавам, опознавам“ с бюджет 7 500 лв.

Останалите 10 проекта от община Мездра, които бяха подадени от Кметство Зверино - „Изграждане и облагородяване на спортно-образователна среда”, от Кметство Брусен - „Обичам природата - и аз участвам”, от Кметство Ребърково - „Кът за спорт и детски игри”, от Кметство Руска Бела - „Детски кът за игри и спорт”, от Кметство Очиндол - „Изграждане на детско футболно игрище”, от СУ „Иван Вазов” - „Уча сред природата”, от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - „Обичам природата - и аз участвам”, от ПГ „Алеко Константинов” - „Спорт и здраве на открито”, от ДГ „Звездичка” - с. Зверино - „Обичам природата - и аз участвам” и от ДГ „Детелина” - филиал с. Върбешница - „Обичам природата - и аз участвам“, не са одобрени за финансиране.

Двата „зелени” проекта, които ще получат финансиране в кампанията „Чиста околна среда - 2022”, са на обща стойност приблизително 15 000 лв.

Миналата година в община Мездра бяха реализирани шест проекта на обща стойност около 50 000 лв.: на Община Мездра - за изграждане на детска площадка на площад „Македония“, на Кметство Оселна и на Кметство Лютиброд - за изграждане на кътове за отдих, развлечения и детски игри в двете населени места, на Кметство Ослен Криводол - за изграждане на детски център за екологично обучение, на ДГ „Детелина“ - за изграждане на комбинирано детско съоръжение за игра и на ДГ „Слънчице“ - за изграждане на мини футболно игрище.