Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Справочник

Свободни работни места в социални комплекси

  09.02.2022 15:15
Свободни работни места в социални комплекси

Обявен е подбор за персонал по проект „Комплекс за възрастни и хора с увреждания в община Враца“.  Свободните работни места са за: управител, социални работници, психолози, трудотерапевти, медицински сестри и санитари.

Обявените позиции са за четирите новоизградени социални услуги:

- „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“;

- ”Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“;

- “Център за грижа за лица с психични разстройства” - 2 бр.;

Документи за участие в подбора могат да бъдат подавани до 17:00 часа, на 17 февруари 2022 година, в Центъра за информационно обслужване.

Повече информация може да откриете тук: https://www.vratza.bg/bg/1589462926.html…