Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Видин

Финансова санкция заплашва Община Видин

  14.12.2021 21:09
Финансова санкция заплашва Община Видин

Финансова санкция в значителен размер заплашва Община Видин заради негласувано в ОбС предложение

Това може да е последицата от решението на част от общинските съветници да гласуват отпадане от дневния ред на вчерашното заседание на предложението, което предвиждаше осигуряване на необходимите средства за окончателно разплащане по проект „Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Видин – Втора фаза“.

        Искането за отпадане на тази точка дойде от общинския съветник Огнян Ценков, през чийто мандат като кмет (2015 – 2019 г.) се изпълнява втората фаза на проекта за  Пречиствателната станция. Заради допуснати тогава нарушения Управляващият орган веднъж вече е наложил финансова корекция в размер на 3,3 млн. лв., която в момента Община Видин обжалва. Така общият размер на наложените санкции по време на двете фази на проекта надхвърля 10 млн. лв. Ако до края на годината не бъдат осигурени 1 680 072 лв. за окончателно разплащане към фирмите-изпълнители и приключване на дейностите по сключения договор за безвъзмездна финансова помощ, Общината я очаква още една финансова корекция за минимум 1 680 072 лв.

Тъй като към момента Общината не разполага с необходимата сума, бяха проведени разговори с Фонд „ФЛАГ“ и получено одобрение за кредит с период на погасяване 12 месеца. Използването на подобно мостово финансиране е нормална практика при изпълнението на проекти. За да получи Общината средствата, се чакаше само решението на ОбС.

Предстои предложението отново да бъде внесено за гласуване на следващо заседание на Общинския съвет.

Същевременно отказът да бъде прието увеличение на местните данъци и такси означава, че:

През 2022 година Общината няма да закупи нови контейнери за смет с датчици;
Към 2023 година Видин ще е от малкото общини, които няма да са готови за новия начин на сметоотчитане (на принципа – замърсителят плаща);
Ще има по-малко пари за чистота и озеленяване;
Поради липсата на текущи средства и покачващите се цени на ел. енергията, ще се наложи въвеждането на режим на тока (улично осветление и общински обекти);
През следващия програмен период Община Видин няма да изпълнява европроекти поради липса на средства – финансирането ще става по нови правила, при които половината от стойността на проекта ще е безвъзмездна помощ, а другата ще трябва да се осигурява от общинския бюджет.

14.12.2021

Последни
Анкета
Къде ще посрещнете Нова година?

Резултати