Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Обсъдиха държавния план-прием за учебната 2020/2021 г

Заседание на Областната комисия по заетост за съгласуване на Държавния план-прием и допълнителния план-прием за учебната 2020/2021 г., председателствано от Малина Николова се проведе днес в Областна администрация – Враца.

При откриване на заседанието, областният управител представи изискванията за организиране на Държавния план-прием, заложени в Пътната карта на МОН.

„Държавният план-прием трябва да бъде съобразен с националните и регионални политики по образование за повишаване дела на приетите в VIII клас ученици в професионални гимназии и в паралелки с професионална подготовка и увеличаване на приема на ученици в посока на STEM профили и професии, местните политики за ускорено социално-икономическо развитие на съответната община и удовлетворяване потребностите на работодателите от кадри, за които съществуват или се откриват нови работни места, постигане на определените от министъра на образованието и науката целеви стойности за област Враца, актуалните данни за намаляване броя на учениците и необходимостта от оптимизиране на общинската училищна мрежа до степен устойчивост на видовете училища в дългосрочен план. С предложението, което ще представи началника на РУО – Враца, общият брой ученици, завършващи седми клас в област Враца могат да избират профили или професии в 60 паралелки от които с профил 14, с професия 46, със СТЕМ профил или професия 36,5, с очакван недостиг 10 и защитени 4. Целевите стойности, които могат да бъдат достигнати за професионално образование са 76,68 %, при зададени от МОН 69,47 % и за СТЕМ образование 60,83 %, при определени 57,18 % за област Враца.  Предложението не предвижда преструктуриране на училищната мрежа за новата учебна година, а такова е наложително в областния център, за да отговори тя на променените условия и социално-икономическите характеристики през последните години. Надявам се местните власти да направят задълбочен анализ на видовете училища и да предложат нови идеи за учебната 2021/2022 г. В хода на процеса по организиране на дейностите за Държавния план-прием подложих на дискусия мое аргументирано предложение, което целеше намаляване броя на средните училища и създаване на нова професионална гимназия, която да предлага специалности от професии съобразно създаващите се нови и модерни производства. Убедена съм, че усилията на всички страни, свързани с организацията на приема, ще работят за осъвременяване на училищната мрежа и привеждането й в степен на пълна адекватност за създаване на необходимата работна сила в нашата област“, изтъкна Малина Николова.

Началникът на РУО – Враца представи предложението за Държавен план-прием през учебната 2020/2021 г. пред комисията за съгласуване и подробно обясни кои училища в областта ще предлагат дуална форма на обучение и кои са профилите и професиите, предвидени по общини. 

В дуална форма на обучение заявените паралелки са в пет специалности: промишлена електроника в ПТГ – Враца – ½ паралелка, ядрена енергетика 1 паралелка и топлотехника ½ паралелка в ПГЯЕ – Козлодуй, локомотиви и вагони – ½ паралелка в ПГМСС – Мездра, машини и системи с ЦПУ – ½ паралелка в СУ “Христо Ботев“ – Оряхово.

В община Борован планираните специалности по професии, в които ще се осъществява прием за новата учебна година са автотранспортна техника, електрообзавеждане на транспортна техника и помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца.

В община Бяла Слатина учениците  ще имат възможност да се запишат в профилирана паралелка софтуерни и хардуерни науки и в специалностите по професии: електронна търговия, производство на облекло от текстил, производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, кетъринг, механизация на селското стопанство, икономическа информатика, компютърна техника и технологии, машини и системи с ЦПУ, спедиция и транспорт на складова логистика, производство на кулинарни изделия и напитки, пчеларство и бубарство.

Областният център Враца дава възможност на учениците, завършили седми клас да избират в профилите: математически – математика и информатика, математически – математика и физика, природни науки, обществени науки, хуманитарни науки и чужди езици. Предлаганите специалности от професии са приложно програмиране, графичен дизайн, автоматизация на непрекъснати производства, икономика и мениджмънт, икономическа информатика, рекламна графика, народно пеене, системно програмиране, компютърна техника и технологии, автомобилна мехатроника, промишлена електроника, мехатроника, производство на кулинарни изделия и напитки, кетъринг, обслужване на заведения в общественото хранене, електронна търговия, строителство и архитектура, интериорен дизайн, електрически инсталации.

В обединените училища на община Враца се планираните специалности от професии са производство на хляб и хлебни изделия в Баница, Девене и Тишевица и дограма и стъклопоставяне в Девене и Тишевица.

Община Козлодуй е планирала прием в профилите предприемачески, математически и хуманитарни науки и обучение по специалности от професиите трайни насаждения, приложно програмиране, компютърна техника и технологии, електро енергетика, ядрена енергетика, топлотехника, управление на радиоактивни отпадъци.

Специалности от професии са предложени от община Криводол – производство на мебели, производство на кулинарни изделия и напитки, производство на тапицирани изделия.

В община Мездра профилирано обучение се предлага в профил предприемачески и профил хуманитарни науки. Специалностите по професии са електронна търговия, производство на кулинарни изделия и напитки, кетъринг, локомотиви и вагони, автотранспортна техника.

Община Мизия дава възможност на седмокласниците да подадат заявления в специалности по професиите производство на кулинарни изделия и напитки, икономическа информатика.

Община Оряхово предлага само специалности по професии: икономическа информатика, машини и системи с ЦПУ, лозаро-винарство.

В община Роман учениците могат да избират между профил природни науки и специалност от професия работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения.

За община Хайредин предложенията за Държавен план-прием са в специалностите по професии икономическо информационно осигуряване и производство на кулинарни изделия и напитки.

С пълно единодушие, предложението за Държавен план-прием 2020/2021 г. е прието от членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.

12 February, 13:08 | 156 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio