Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Мерки за насърчаване на работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Враца уведомява работодателите от общините Враца и Криводол, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2021 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ) и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които разкриват работни места и наемат:

- безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 12 428 лв.;

- за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства – 5 343 лв.;

- безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 16 274 лв.;

- безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3 981 лв.;

- безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 16 967 лв.;

- безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 5 207 лв.;

- продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 5 322 лв.;

- безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 16 492 лв.;

- безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 7 891 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

•    работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства – 5 535 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 25.03.2021 г. до 02.04.2021 г., включително.

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

- безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) - свободни средства – 4 368 лв.;

Обучение на възрастни по чл.63 от ЗНЗ:

- Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.1. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ /за придобиване на Професионална квалификация/ - 2 567 лв.

- Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ /за придобиване на Ключови компетентности/ /при Работодатели – „микро-“ и „малки” предприятия/ - 1 989 лв.

- Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ. /за придобиване на Ключови компетентности/ /при Работодатели – „средни“ предприятия/ - 170 лв.

Организацията и провеждането на обученията, следва да бъде съобразена с противоепидемичната обстановка в страната

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Враца, както и на тел. 092 62-51-20, 092 62-71-34, 092 62-04-38

 

26 March, 14:41 | 5271 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio