Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
ОИЦ – Враца представи процедура по ОПОС

   На 23.07.2019 г. в заседателната зала на община Враца, екипът на Областен Информационен Център -  Враца представи процедура чрез подбор на проекти  BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. с краен срок за кандидатстване: 26 август 2019 г., 18.30 часа.

   Управителят на центъра Цветана Иванова представи допустимите дейности, условията за допустимост на кандидатите за процедурата като общини, юридически лица със стопанска цел и с нестопанска цел.  Дейностите, които ще се финансират следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци, предотвратяване на образуването нови, подготовка за повторна употреба или за рециклиране. Максималният размер на БФП, който може да бъде предоставен за реализиране на едно проектно предложение, е до 391 166 лв. (левовата равностойност на 200 000 евро). Управителя на центъра приканва всички допустими бенефициенти да се възползват от дадената възможност: Екипът ни може да осигури логистична подкрепа и да съдейства с каквото може в рамките на правомощията ни, при работа с ИСУН2020, логистична подкрепа и различни разяснения. По процедурата се кандидатства електронно чрез електронната система ИСУН2020 и желаещите могат да разгледат всички условия, документи и приложения на електрония адрес.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/02513498-b393-4365-a91d-76cb90c59a3d.

ОИЦ – Враца е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

23 July, 22:14 | 84 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio