Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Враца изпълнява проект за рехабилитационна зала

Община Враца ще изпълнява проект за оборудване на рехабилитационна зала

Община Враца започва изпълнението на проект „Оборудване на рехабилитационна зала в Общински социален комплекс за работа с деца - Враца“, финансиран от фонд „Социална закрила“ съгласно договор № РД04-190/01.09.2016 г. за съвместна дейност между Фонд „Социална закрила“ и Община Враца. Чрез доставка и монтаж на 17 вида специализирано оборудване ще се улесни достъпа до рехабилитация и подкрепа за социално включване на 42 деца и младежи с увреждания, ползващи услуга от резидентен тип ЦНСТ,  както и на 20 лица с увреждания от общността.

Община Враца разполага с две неизползвани зали в Общински социален комплекс за работа с деца, които ще бъдат ремонтирани преди доставяне на необходимото оборудване по настоящия проект. Едната зала ще се използва като зала за предоставяне на рехабилитационни услуги, а другата – като съблекалня. След приключване на проект „Оборудване на рехабилитационна зала в Общински социален комплекс за работа с деца - Враца“ ще бъде назначен рехабилитатор, който ще е ангажиран с рехабилитация на децата и младежите с увреждания, на които се предоставя социална услуга в трите Центрове за настаняване от семеен тип, изградени във връзка с процеса на деинституционализация в страната. Ще се осигури възможност и лица с различна степен и вид на увреждания от общността да ползват рехабилитационни услуги. Благодарение на доставеното по проекта оборудване ще се извършват процедури, масажи и различни видове манипулации, ще се изготвят и прилагат индивидуални комплексни упражнения с цел подобряване и поддържане на двигателната активност на потребителите. В дългосрочен план ефектът от изпълнението на проекта се изразява в подобряване здравословното състояние на децата и на хората с увреждания. 

Стойността на проект „Оборудване на рехабилитационна зала в Общински социален комплекс за работа с деца - Враца“, финансиран от фонд „Социална закрила“ е 20 111 лв., като 18 099,90 лв е безвъзмездната финансова помощ, а съфинансирането от страна на Община Враца е 2 011,10 лв.

12 September, 17:10 | 287 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio