Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
XIX-то Oбщо събрание на НАПОС в Правец

Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България проведе своето XIX Oбщо събрание

На 16 юни 2021 г. в Хотел „RIU Pravets Golf&SPA Resort“ - гр. Правец се проведе XIX Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). В него взеха участие 107 делегати от общо 193-ма действителни членове на Асоциацията. Сред тях бяха Яна Нинова - председател на ОбС - Мездра, и д-р Владимир Христов - председател на ОбС - Враца.

Приветствия към участниците във форума отправиха Силвия Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Валя Радева - председател на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО РБ), проф. д-р Андрей Захариев и Красимира Германова - почетни членове на НАПОС-РБ.

„От нас се очаква да договорим достатъчно средства за общините в новия държавен бюджет, за да гарантираме правото за достъп до публични услуги на всеки български гражданин, заяви в приветствието си Силвия Георгиева. От нас се очаква да защитим важните за общините инвестиции в оперативните програми, в механизмите за подкрепа и в Плана за възстановяване и устойчивост. От нас се очаква да разширим възможностите на общините да формират и да управляват устойчиви местни политики, да намерим верния тон в диалога с държавните институции и да съумеем да поставим неотложните въпроси за хората по места във фокуса на бъдещия Парламент.

Задачата ни към момента е с много неизвестни. В подобни ситуации именно местната власт е натоварена с огромната отговорност да съхрани стабилността и да запази нишката на разбирателството.“

Валя Радева връчи на председателя на НАПОС-РБ Венцислав Спирдонов позлатена значка на НАСО РБ за доброто сътрудничество, дългогодишно партньорство и споделени практики между двете асоциации.

Гости на събранието бяха също Силвия Даскалова - изпълнителен директор на НАСО РБ, Даниела Русева и Дочко Дочев - почетни членове на Асоциацията.

„НАПОС-РБ трябва да наблегне на политиките по децентрализация, подчерта при представянето на Отчета за дейността на Управителния съвет (УС) на Асоциацията през 2020 г. нейният председател Венцислав Спирдонов. Местната власт е най-близо до хората, но за да могат да се решават бързо и качествено проблемите е необходима финансова и институционална децентрализация. Проведена по правилен начин, тя ще спре обезлюдяването на перифериите, ще доведе до силно участие на гражданите и ще повиши силата на местната власт.

Сигурен съм, че с общите усилия на НАПОС-РБ, НСОРБ, НАСО РБ и Националното сдружение на кметовете на малки общини и кметски наместници най-накрая ще има положителен резултат в тази насока“, каза в заключение Спирдонов.

„Въпреки трудностите, наложени от ограниченията, свързани с пандемията от Covid-19, работата на Асоциацията беше добре организирана и ефективна, което се потвърждава както от данните, съдържащи се в Отчета на Управителния съвет за дейността на НАПОС-РБ за 2020 г., така и от констатираното доброто финансово състояние на Асоциацията“, заяви при представянето на Отчета за дейността на Контролния съвет (КС) на НАПОС-РБ през миналата година Димитър Митев, член на КС на Асоциацията. Единствената препоръка, която Контролният съвет може да отправи към ръководството на НАПОС-РБ, е да се повишат усилията по събираемостта на годишния членски внос.“

Общото събрание прие Отчета за дейността на УС на НАПОС-РБ през 2020 г., Отчета за дейността на КС през миналата година и Годишния финансов отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията през 2020 г. Приет бе и Бюджет 2021, чиято приходна част е в размер на приблизително 240 000 лв., в т. ч. около 123 хил. лв. преходен остатък от миналата година.

Общото събрание прие допълнения в Устава на НАПОС-РБ, които регламентират провеждането на заседания на УС и на КС чрез видеоконференция при обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на страната или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания.

Поради предсрочно прекратяване на правомощията на Красимир Минчев - председател на ОбС - Шумен, Мая Димитрова - председател на ОбС - Добрич и Ешереф Ешереф - председател на ОбС - Руен, Общото събрание освободи първите двама от УС на Асоциацията, а третия - от КС, и избра за членове на Управителния съвет д-р Кристиян Кирилов - председател на ОбС - Свищов и Николай Колев - председател на ОбС - Балчик, а за член на Контролния съвет - Хасан Хасан - председател на ОбС - Руен.

По време на форума доц. д-р Станимир Андонов и д-р Николай Николов представиха новата магистърска програма на Висшето училище по мениджмънт „Борба с корупцията и конфликта на интереси - юридически и икономически аспекти“.

17 June, 19:56 | 218 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio