Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Наети лица и средна брутна работна заплата в област Враца

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2017 г. в област Враца

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Враца към края на декември 2018 г. намаляват с 0.8% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 37.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности:  “Финансови и застрахователни дейности” с 24.5%, и “Селско, горско и рибно стопанство ” с 8.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в “Хотелиерство и ресторантьорство” с 17.7%, “Професионални дейности и научни изследвания” с 4.5%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите “Преработваща промишленост” и “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети ” - съответно 19.0% и 12.1%.

В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.2% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение  на наетите се наблюдава в икономическите дейности “Селско, горско и рибно стопанство ” с 0.47хил., и “Преработваща промишленост ” с 0.36 хиляди.

Средната брутна месечна работна заплата в област Враца за октомври 2018 г. е 1 108 лв., за ноември – 1 079 лв. и  за декември – 1 137 лева.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на годината   са получили наетите лица в следните икономически дейности:

 “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” [1]

“ Образование” - 1 064 лева

“ Държавно управление”- 1 084лева.

           Най-ниско са били платени наетите лица в следните икономически дейности:          

 “Административни и спомагателни дейности”- 564 лева

“Хотелиерство и ресторантьорство”- 629 лева

 “Операции с недвижими имоти” - 637 лева. 

Спрямо същият период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. за Врачанска област нараства със 8.2%. Най-голямо е увеличението в икономическите дейности “Култура, спорт и развлечения” и “Хуманно здравеопазване и социална работа”, а най-голямо намаление е регистрирано в икономическите дейности  “Добивна промишленост ” и “Селско, горско и рибно стопанство ”.

Спрямо същият период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 8.6%, а в частния - с 8.3%.

 За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 528 лева, а за частния – 785 лева.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2018 г. област Враца е на 5-то място по показателя средна работна заплата – 1 108 лева (фиг.3). Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в София (столица) - 1 582 лв., а най-ниска средна работна заплата получават в област Видин - 763 лева.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни.

 

 

 

21 February, 19:56 | 194 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio