Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Обсъдиха готовността за зимния сезон

Областният управител Малина Николова проведе днес редовно заседание на Областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия относно готовността за предстоящия зимен сезон. На срещата присъстваха заместник – кметове и представители на общините от областта, както и ръководители на териториалните звена, в чиито отговорности и правомощия е предприемането на мерки за недопускане възникването на извънредни ситуации.

Съгласно заповед на областния управител, на кметовете на общини от областта, ръководителите на териториалните звена на изпълнителната власт и дружествата са дадени разяснения относно планиране на дейностите, организиране на взаимодействието между структурите и предприемане на необходимите превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и инфраструктурата в случай на усложнена зимна обстановка.

Директорът на Областно пътно управление – Враца Веселин Николов отчете готовността за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа. Изтича срокът на сключения договор с поддържащата фирма и предстои сключването на анекс. До края на годината са налични необходимите инертни материали, сол, луга и химически вещества. Осигурена е необходимата снегопочистваща техника. Предварително е изготвен списък на участъците за зимно поддържане, с опорни критични точки с опасност от заледяване и снегонавявания. 110 машини за снегопочистване ще поддържат републиканската пътна мрежа на територията на областта. За тази година Областно пътно управление – Враца има сключени споразумения за поддържане на републиканската мрежа в населените места с общините Бяла Слатина, Враца, Мездра и Роман, а за 2019 г. с общините Бяла Слатина, Враца и Мездра.

Комисар Николай Димитров, директор на РД ПБЗН – Враца и началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Враца Янко Харалампиев докладваха за създадената организация за действия при сложни метеорологични условия и за разработените планове за работа през зимния сезон.

ЦСМП – Враца и филиалите в областта са осигурили 12 медицински екипа, обслужващи населението и при необходимост имат готовност за осигуряване на 3 допълнителни мобилни екипа.

Представителите на общините в областта докладваха за създадената организация за работа през зимния сезон. Почти всички общини имат вече сключени договори с фирми -изпълнители за почистване на общинската пътна мрежа, както и на уличната мрежа в населените места. Общините, които все още нямат сключени договори за зимно поддържане, предстои да завършат процедурата в кратки срокове. Всички общински щабове имат изготвени оперативни планове за работа, извършени са проверки в детските градини и учебните заведения за обезпечаване на нормален учебен процес. Осигурени са нужните количества сол и пясък за всички населени места. Общинските болнични заведения са в готовност за реакция при кризи и са създадени необходимите условия за транспорт при зимни условия на болните на хемодиализа до болничните заведения. Всички общини докладваха за спазване на разпоредбите, свързани с поддържането на свободен обем на язовирите и са осигурили постоянно наблюдение върху хидротехническите съоръжения.

Областният управител Малина Николова благодари за отговорното отношение на всички институции и напомни, че с настъпването на зимния сезон  и с цел предприемане на своевременни мерки за защита на населението, оперативните дежурни в общинските съвети за сигурност следва да подават информация за обстановката на всеки два часа до Областния съвет за сигурност.

„Апелирам всички граждани и фирми в област Враца да предприемат действия за привеждане в техническа изправност на пътните превозни средства, както и отговорно отношение за почистване на прилежащите пространства към жилищните и обществени сгради“, заяви в края на заседанието Малина Николова.

25 October, 21:24 | 164 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio