Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Работна среща с кметовете в област Враца

Областният управител Малина Николова инициира работна среща на териториалните звена на изпълнителната власт с кметовете на общини и кметства в област Враца. На срещата са представени тематични направления, свързани с изпълнение на държавната политика от кметовете на общини и кметства и координацията на действията, произтичащи от нея между териториалните звена на изпълнителната власт и местната власт в област Враца.

„Кореспонденцията, която се води между страните играе важна роля в изпълнението на правителствените приоритети, но дискусията, която предстои цели да се поставят актуални въпроси за обсъждане и намиране на най-адекватните решения. Практиката показва, че обменът на информация по въпросите, които ще поставим за разглеждане е между териториалните звена и кметовете на общини и не във всеки случай достига до кметовете на кметства с необходимите разяснения и които трябва да привеждат в изпълнение правителствените решения в малките населени места. От това обстоятелство е продиктуван разширеният състав, в който днес имате възможност да зададете Вашите въпроси и представите становища“. С тези думи областният управител Малина Николова откри срещата и запозна присъстващите с основните теми на дискусията.

Началникът на Регионалното управление на образованието – Враца Галина Евденова  представи резултатите от изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици. 137 ученици от областта са заминали в чужбина с родителите си през първия учебен срок, а други 99 са отпаднали от училище. Само за април кметовете на общини са наложили общо 79 акта на родители, заради това, че децата им не посещават училище. Галина Евденова представи пред аудиторията предизвикателствата при прилагането на механизма, като маркира и  проблемите пред екипите за обхват.

За преодоляване на част от проблемите, по предложение на Регионалното управление на образованието инициират проверки с РЗИ, Дирекция „Социално подпомагане“ и Областна дирекция на МВР. В заключение Галина Евденова подчерта, че ефективността на приложените и предвидените мерки в голяма степен зависи от тяхната системност, последователност и от степента на ангажираност на всички заинтересовани страни  към проблема - семейство, училище, община, институции, общественост.

По време на срещата комисар Атанас Петков, началник на отдел „Охранителна полиция“ представи основните акценти в работата на ОД на МВР – Враца по отношение гарантирането на реда и сигурността на територията на всички общини от областта.

Директорът на РДСП – Враца Мария Търнавска даде насоки на кметовете на населени места във връзка с прилагането и изпълнението на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и напомни, че безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ и не са включени в програмите за заетост, задължително полагат общественополезен труд по организирани от общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места и други програми за общественополезни дейности. „Особено важно е изготвянето на графици за работа на лицата, полагащи 14-дневен труд в месеца и при отказ за полагане на общественополезен труд от тяхна страна месечната помощ се спира за срок от два месеца считано, от 1-во число на месеца, през който е направен отказът. При повторен отказ за полагане на общественополезен труд, независимо кога е направен отказът през последните 5 години месечната помощ на лицата се прекратява за срок две години“, категорична беше Мария Търнавска.

Директорът на Бюро по труда – Враца Маргарита Ангелова представи изпълнението на ОПРЧР, Проект "Работа" в област Враца. Бюджетът на проекта е 80 млн. лева и в него могат да участват дълготрайно безработни лица и ново регистрирани като безработни лица,  които по информация от Национална агенция по приходите, не са работили през предходните 12 месеца. Проектът обхваща ремонтни дейности и поддръжка на обществени сгради и комунално–битово обслужване, благоустройство на населеното място, почистване на речни корита, дейности, подпомагащи опазването на обществения ред и собствеността на гражданите, както и предоставяне на услуги за населението - почистване и помощ в дома, дребни ремонтни дейности.

В края на съвместната работна среща и във връзка с предстоящото заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, главният инженер на „ВиК“ ООД – Враца Кирил Кочев представи Инвестиционните програми за 2016, 2017 г. и 2018 г. На 10-те общини и на Областна администрация – Враца, членове на Асоциацията, са изпратени трите програми за разглеждане и одобрение. На срещата, областният управител Малина Николова съобщи, че становищата по тях са върнати на Асоциацията и „ВиК“ ООД актуализира програмите си. Не всички предложения на общините са включени в програмата за 2018, поради невъзможността да бъдат реализирани за една година, но направените предложения ще бъдат включени в програмата за 2019 г.

През септември предстои среща в същия формат, на която ще бъдат разгледани въпросите, свързани с действията на институциите при бедствени ситуации и кризи.

16 May, 21:47 | 231 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio