Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
71 дела по оспорени текстове в АС-Враца

Образуваните през 2017 г. в Административен съд – Враца административни дела по жалби и протести против отделни текстове от Наредби, приети с решения на общинските съвети в Козлодуй, Криводол, Оряхово, Роман, Мездра, Враца, Борован, Бяла Слатина, Хайредин и Мизия са 71, което е почти три пъти повече от образуваните дела с такъв предмет през 2016 г., когато са били 25.

            Оспорени са текстове от Наредбите за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги; за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество; за записване, отписване и преместване в общински детски градини; за реда и условията за поставяне на преместваемите обекти; за управление на общинските пътища; за рекламноинформационната дейност; за поддържане и опазване на обществения ред и др.

С решения по същество на спора са приключили 39 дела, като по две от тях съдът е отхвърлил жалбите като неоснователни, по едно е обявил нищожността на оспорените разпоредби, поради липса на компетентност на органа, който ги е приел, а в останалите случаи е установил, че оспорените текстове от наредбите действително са в противоречие с нормативен акт от по-висока степен и ги е отменил като незаконосъобразни.

 Останалите дела, в които съответните общински съвети са се възползвали от правомощието, което им дава чл. 91 от АПК и са преразгледали въпроса, като преди първото по делото заседание са упражнили правото си на отзив от оспорените текстове и са ги отменили или изменили и привели в съответствие със законовите разпоредби, са прекратени с определения на съда.

Дванадесет от постановените от АдмС – Враца съдебни актове /седем решения и пет определения/ са оспорени пред Върховен административен съд. По шест от тях върховните магистрати вече са се произнесли, като постановеното от АдмС – Враца е оставено в сила, а предстои произнасяне и по останалите шест.

 

23 January, 16:18 | 243 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio