Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана




Протестирани текстове от действащи наредби

Протестирани текстове от наредби, действащи в Общините Враца и Козлодуй

Административен съд – Враца образува адм. дело № 696 и адм. дело № 700 по описа на съда за 2016 г. на основание протести от Окръжна прокуратура – Враца, против отделни текстове от Наредбите на община Враца и община Козлодуй, относно организацията и безопасността на движението на пътни превозни средства в териториите за общо ползване. С протестираните текстове и в двете Наредби са посочени конкретни нарушения на правилата за движение, въведени са забрани и определени наказания - глоби, които според прокуратурата са в противоречие със Закона за движение по пътищата. Атакуваните разпоредби въвеждат забрана за движението и паркирането на моторни превозни средства в паркове, алеи, детски площадки, тротоари и пешеходни зони, зелени площи, спирки на обществения пътнически транспорт и др.

В протестите се изложени подробни мотиви, че посочените нарушения на правилата за движение са предвидени или не са регламентирани като нарушения в Закона за движение по пътищата. Освен това предвидените размери на наказанието „глоба“ в Наредбите във всички случаи се различават от определените в закона, поради което открито му противоречат. Според Окръжна прокуратура – Враца е налице регулиране на обществени отношения по различен начин или преуреждане на вече регулирани със закон обществени отношения. Липсва и законова делегация за уреждане на такива отношения от общинските съвети, поради което те не са компетентни да приемат оспорените текстове, тъй като не са от местно значение и вече са уредени от нормативен акт от по-висока степен. Отправено е искане към съда да обяви нищожността на протестираните разпоредби, алтернативно да ги отмени като незаконосъобразни.

Протестите са редовни от формална страна, предявени от надлежна страна, против подзаконови нормативни актове, които подлежат на оспорване без ограничение във времето, поради което са и допустими.

Образуваните адм. дела са насрочени за разглеждане в открити съдебни заседания както следва:

адм. дело № 696/2016 г. със страни Окръжна прокуратура-Враца –  протестираща страна и Общински съвет – Козлодуй – ответник по оспорването на 31.01.2017 г. от 11,00 ч.

адм. дело № 700/2016 г. със страни Окръжна прокуратура – Враца – протестираща страна и Общински съвет Враца – ответник по оспорването на 21.02.2017 г. от 10,30 ч.

 

 

22 December, 14:49 | 461 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]







 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio