Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
АС-Враца отмени текстове за местни такси и услуги

Административен съд Враца постанови решения по три адм. дела с №№ 292,324,326 от 2016 г., образувани по протести на Окръжна прокуратура Враца, срещу отделни текстове от Наредбите за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, действащи в общините Враца, Криводол и Роман.

Предмет на съдебен контрол за законосъобразност са въведените с протестираните текстове такси за издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства.

В протестите са наведени доводи, че тези такси са незаконосъобразни, поради противоречието им с нормативен акт от по-висока степен – Закона за устройство на територията и са приети без правно основание, тъй като не са предвидени в Закона за местните данъци и такси или друг специален закон.

Ответниците по оспорването – съответните Общински съвети във Враца, Криводол и Роман в хода на производствата не ангажираха становища по внесените протести.

След анализ на всички факти и обстоятелства по определянето и приемането на спорните такси съдът установи, че същите не са предвидени в ЗМДТ, нито в специален закон, включително в Закона за устройство на територията, с който именно се уреждат обществените отношения свързани с инвестиционното проектиране и строителството в държавата. След като специалният закон не изисква издаване на разрешение за разкопаване наред с издаване на разрешение за строеж, то общините не могат да предоставят такава техническа услуга, нито да определят такса за това. Отделно от това липсва обосновка за материално-техническите и административни разходи по извършване на такава услуга, за да се обоснове необходимостта от нейното въвеждане.

При тези съображения Административен съд Враца постанови решения по адм. дело № 292, адм. дело № 324 и адм. дело № 326, с които отменя въведените такси в Наредбите за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Общините гр. Враца, гр. Криводол и гр. Роман като незаконосъобразни, поради противоречие с материалния закон.

Всяко от решенията подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Административен съд Враца в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

26 October, 10:01 | 277 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio