Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Областен съвет намалява риска от бедствия

Заместник областният управител Мирослав Комитски проведе първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия към Областния управител на област Враца. Сформирането на Съвета е вследствие на влезлите в сила от 5 юли 2016 г. изменения и допълнения в Закона за защита при бедствия.

Като част от реакцията си след наводненията през 2014 г., отнели живота на 16 човека и нанесли щети на критичната инфраструктура, обекти на културното наследство, на земеделието и бизнеса, Правителството взе решение за реформиране на системата за управление при бедствия.

Промените в Закона целят осигуряване на силно институционално начало за управлението на риска от бедствия, като приоритет се дава на национално, регионално и местно ниво, разширяване на възможностите за ранно предупреждение като комплекс от дейности за разпространяване на спешно предупреждение към обществеността за съществуващ риск от бедствие в определена територия, както и ясно разграничаване на задълженията при готовност и реагиране на организациите и институциите, като част от Единната спасителна система и задълженията им.

Закона за защита при бедствия регламентира създаване на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия към Областния управител. Основните водещи моменти и цели при създаването на Съвета са повишаване на ефективността на общата система за защита и постигането на резултати чрез навременна превенция и готовност на институциите при бедствия, а не както досега – върху реакцията при настъпили вече бедствия и възстановяването на щетите.

„От първостепенна важност е да се създаде институционалната рамка и координацията между по-широк кръг от участници в процеса на организиране на превантивни дейности, които биха намалили в голяма степен риска от бедствия и аварии на територията на Област Враца. Затова в състава на Областния съвет са включени кметовете на общини, по един представител на общинския съвет от всяка община на територията на областта, директорите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, ОДМВР, териториалната дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност”, Центърът за спешна медицинска помощ и ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт“, заяви при откриването на заседанието заместник областният управител и заместник-председател на Областния съвет Мирослав Комитски.

Той изрази увереността си от ползата от този вид координация и съдействие на всички нива на управление, с оглед постигане на желаните резултати за намаляване на риска от бедствия и повишаване нивото на превантивна дейност.

„Законът регламентира разработването на общински и областна програми за намаляване на риска от бедствия, провеждане на специализирани обучения, които да залегнат в програмите за предучилищно и училищно образование, повишаване на информираността на населението за защита и начините за бърза и неотложна медицинска помощ при различните видове бедствия“, обобщи Мирослав Комитски.

На проведеното днес заседание, секретарят на Съвета Даниел Милков запозна подробно присъстващите с измененията в Закона за защита при бедствия и представи актуалното състояние на доброволните формирования на територията на област Враца и перспективите за тяхното развитие.

 

 

09 September, 13:30 | 330 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio