Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
АС- Враца образува 13 административни дела

 Административен съд Враца образува 13 административни дела против текстове от Наредби в 8 общини от област Враца

В периода от 26.05.2016 г. до 08.09.2016 г. в Административен съд Враца са образувани тринадесет административни дела по протести на Окръжна прокуратура Враца и Районна прокуратура Бяла Слатина, против текстове от Наредби, приети с решения на общинските съвети в общините Враца, Мездра, Роман, Криводол, Борован, Бяла Слатина, Оряхово и Козлодуй.

Предмет на съдебните производства по административните дела с №№ 292, 313, 323, 324 и 326 по описа на съда за 2016 г. са оспорени от Окръжна прокуратура Враца, текстове от Наредбите за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, приети с решения на общинските съвети в гр. Враца, гр. Роман, гр. Оряхово, гр. Криводол и с. Борован. С оспорените текстове са предвидени такси за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства.

В протестите са изложени съображения, че приетите такси са без правно основание, не са предвидени в ЗМСМА или друг специален закон и поради противоречие със ЗУТ се иска тяхната отмяна от съда като незаконосъобразни.

Прокуратурата протестира и против текстове от Наредбите за реда и условията за извършване на търговска дейност, приети с решения на общинските съвети в общ. Козлодуй – адм. дело № 438, общ. Мездра – адм. дело № 441, общ. Роман – адм. дело № 462 и общ. Бяла Слатина – адм. дело № 490 по описа на съда за 2016 г.

Според Окръжна прокуратура Враца и Районна прокуратура Бяла Слатина оспорените текстове от подзаконовите нормативни актове са незаконосъобразни, приети в противоречие на ЗОАРАКСД и чл. 19 от Конституция на Република България.

Образувани са и административни дела с №№ 444, 455, 464 и 520 въз основа на постъпили протести от Окръжна прокуратура Враца против отделни разпоредби от Наредбите за разполагане и премахване на преместваемите обекти, приети с решения на общинските съвети в гр.Мездра, гр. Роман, гр. Бяла Слатина и гр. Оряхово.  Прокуратурата оспорва текстовете като незаконосъобразни, приети в противоречие на Закона за устройство на територията и Конституцията на страната и иска тяхната отмяна.

Образуваните административни дела с №№ 292/16 г., 324/16 г. и 326/16г. са насрочени за разглеждане в открити съдебни заседания на 20.09.2016 г. от 10.30 ч.

Административно дело № 313/2016 г. и адм. дело № 323/20156 г. са насрочени за разглеждане в открити съдебни заседания на 27.09.2016 г. от 11.00 ч.

Административните дела с №№ 438, 441, 444, 455, 462, 464 по описа на съда за 2016 г. са насрочени за разглеждане в открити съдебни заседания на 15.11.2016 г. от 11.00 ч.

Предстои насрочване на адм. дело № 490 и адм. дело № 520 по описа на Административен съд Враца за 2016 г.

09 September, 09:29 | 284 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio