Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
По-малко сключени бракове в област Враца

По-малко сключени бракове в област Враца и по-малко разводи през 2015 година, сочат данните на Териториално статистическо бюро-Северозапад

   През 2015 г. броят на сключените бракове в област Враца е 361, или с 2.5 % по-малко от предходната година. В градовете на областта са регистрирани 236  юридически брака, или малко под 3/4 от всички бракове през годината. Сключените бракове на територията на община Враца са 144 и намалява спрямо 2014 г. с 6.

 51.5% от мъжете, сключили брак през годината (186), са на възраст между 25 и 34 навършени години, а 59.5% от жените (215) попадат във възрастовия интервал 20 - 29 години.

         За 296 мъже и 298 жени сключеният през годината брак е първи; за 56 мъже и 58 жени бракът е втори. Общо 53 мъже и 59 жени преди сключването на гражданския брак са били в официален развод с предишните си партньори. Най-голям брой бракове в област Враца са сключени през третото тримесечие на 2015 г. - 145 или 40.1% от общия брой. През първото тримесечие на годината са сключени едва 58 граждански брака. Месецът с най- голям брой бракове е септември - 64.

        Коефициентът на брачност за област Враца през 2015 г. е 2.1 ‰ като запазва нивата от миналата година.Брачността в градовете е 2.3 а в селата – 1.7‰. През 2014 г. равнището на брачност в градовете на областта е било 2.2‰, а в селата – 1.6‰ .

 За страната общият коефициент на брачност е 3.9‰, като в градовете е 4.0‰, а в селата - 3.6‰.

   През цялата 2015 г. в област Враца са прекратени общо 258 юридически брака, или с 9.1% по-малко от предходната година. В градовете разводите са 175, а в селата - 83. В община Враца през годината са прекратени 109 брака, което е само с 4 по-малко от 2014 година.

           При 88.3% от мъжете и 91.8% от жените това е разтрогване на първи брак. През 2015 г. 27 мъже и 20 жени приключват за втори път официалните си брачни отношения с партньора. Всеки втори мъж и втора жена с юридически оформен развод в рамките на годината е на възраст между 35 и 49 навършени години. Общо 16 мъже и 9 жени, получили официален развод през 2015 г., са на възраст 60 и повече навършени години. За 228 мъже и 237 жени разводът е първи.

            За 2015 г. коефициентът на бракоразводност за област Враца е 1.5‰  и незначително намалява спрямо предходната година. Бракоразводността в градовете е 1.7‰ при 1.8‰ през 2014 г., а тази в селата е 1.1‰, при 1.3‰ през 2014 г.

         И през 2015 г. най-голям е броят и относителният дял на разводите по взаимно съгласие на партньорите - 194, или 75.1% от общия брой. Поради несходство в характерите официално са се разделили 24 брачни двойки.

Методологични бележки

         Източник на данните за естественото и механична движение на населението(бракове и разводи) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението чрез документите образци ЕСГРАОН - ТДС: съобщение за сключен граждански брак и съобщение за прекратен граждански брак.

          При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишно население. Средногодишният брой на населението е аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Повече информация на данни за сключени бракове и прекратени бракоразводи могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ -  www.nsi.bg

14 June, 14:23 | 328 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio