Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Областен и кметове обсъждаха състоянието на язовирите

Работна среща с кметовете на общините от област Враца проведе днес Областният управител Малина Николова. На форума са обсъдени и разгледани въпроси, свързани със състоянието на водните обекти на територията на областта и създалата се критична ситуация в общините Хайредин и Мизия.

На срещата с кметовете на общини са разгледани въпроси относно исканията, постъпили до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет – органът, който финансира превантивни и възстановители дейности по бедствия и аварии, кои от тях са удовлетворени и за кои искания областният управител от декември 2014 до днес е дал положително становище.

Кметовете на общини и представителите на общинските администрации докладваха за предприетите мерки по изпълнение на предписанията, дадени от  Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, както и на предписанията на Междуведомствената комисия към областния управител.

От докладите на кметовете стана ясно, че тези на Борован и Хайредин не са подавали искане до Областна администрация – Враца и Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за средства, с които да възстановят язовирите и съоръженията към тях.

„Няма как да бъдат отпуснати средства от Държавата на кмет, който не ги е поискал“, заяви Николова.

Преди същинската дискусия, Областният управител разясни пред присъстващите хронологията на събитията и действията, предприети от Областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия.

            На 07.05.2016 г., в 17.30 ч. при дежурния служител по Областен съвет за сигурност в Областна администрация – Враца е постъпило обаждане от служител с фамилия Крумов от община Хайредин, че яз.“Рогозен 1“ е увеличил дебита си през преливника, защото се е разрушила част от него. В 18.15 ч. служителят по организационно-мобилизационна подготовка в община Хайредин е потвърдил предходното обаждане, като е пояснил, че е разрушена бетонната стена на преливника и остават около 50 м до преградната стена.

            В 18.30 ч. дежурният служител по Областен съвет за сигурност в Областна администрация – Враца е информирал областния управител.

            Веднага след сигнала на дежурния областният управител Малина Николова е свикала Областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия на мястото на събитието, където се установява, че преливникът е компрометиран и това предизвиква 8-10 м3/сек водни маси, които образуват водопад и ерозират преливника с 8 линейни метра на час.

            Една от причините за покачването на нивото на водата в язовир „Рогозен – 1“ са падналите обилни валежи в периода 5-7 май 2016 година на територията на област Враца, но по-съществената причина е неизпълнението на предписанията от кмета на община Хайредин на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, чиято комисия е извършила проверка на язовира на 03.02.2016 г. и е дала следните предписания, които по техническата документация касаят да се назначи оператор на язовира, съгласно чл.138в от Закона за водите, да се изработят инструкции за експлоатация на язовира, както и да се изработи програма за техническия му контрол.

Предписанията по  осъществяване на безопасна техническа експлоатация са контролирано изпразване на язовира и понижаване на водното ниво до кота „мъртъв обем“, организиране на денонощно дежурство за оповестяване при висока вълна, премахване на храстовидната и дървесна растителност в срок до 30.04.2016 г.

Държавните органи са направили предписания и да се възложи проект за ремонтни дейности на бързотока и отводящия канал на основния изпускател, съгласно изискванията на нормативната база и ЗОП, както и да бъде свикан Експертен съвет за техническото състояние в срок до 18.03.2016 г.

Нито едно от предписанията на комисията не е изпълнено от кмета на община Хайредин, което на 07.05.2016 г. застраши живота и имуществото на жителите на с.Ботево, с.Бързина, с.Крушовица и гр. Мизия.

            Разрушаването на преливника наложи обявяването от областния управител на бедствено положение в общините Хайредин и Мизия. Областният щаб, след оценка на ситуацията, е взел три решения за незабавна реакция и овладяване на кризисната ситуация, а именно да се предприемат действия от кмета на община Хайредин за евакуиране на застрашеното население от с. Бързина и с. Ботево, както и да се предприемат действия от кмета на община Мизия за уведомяване на застрашеното население в с.Крушовица и гр.Мизия за готовност за евакуация.

            Второто решение е да се монтират два помпени модула с шест хидрофорни помпи за изпомпване на водата и облекчаване на преливника, а третото - да се осигури инертен материал за насипване и укрепване на преливника, за да се спре разрушителното действие на водата. В 21.00 ч. е предприето изпълнението на взетите от щаба решения.

След информиране на министър-председателя Бойко Борисов, на мястото е пристигнала и г-жа Бъчварова – министър на вътрешните работи, за да направи оглед на състоянието, оценка на правилността на действията на щаба и за да окаже помощ при възникналата аварийна ситуация.

Министър Бъчварова е определила като правилни и навременни действията на Областния щаб. Ангажиментът, който министър Бъчварова е поела при проверката е да се осигури възстановителна помощ за предприетите неотложни аварийно-възстановителни дейности.

На 08.05.2016 г. са монтирани и два сифона като допълнителна мярка за отводняване.

Към 10.00 ч. на 08.05.2016 година ситуацията е овладяна и ерозията е спряла.

На 09.05.2016 г. комисия с участието на министъра на вътрешните работи, министъра на регионалното развитие, зам.-министъра на земеделието и храните, народните представители Петя Аврамова и Красен Кръстев, директора на Главна дирекция ПБЗН, председателя на ДАМТН, директора на „Напоителни системи“ ЕАД, областния управител на област Враца и членовете на Областния щаб направиха проверка на състоянието на яз. “Рогозен - 1“, яз.“Бързина“ и речното корито на р.Скът след урбанизираната територия на гр. Мизия, за да се вземат решения за по-нататъшните действия по овладяване на ситуацията.

На работна среща при областния управител, проведена същия ден е взето решение незабавно да започнат аварийно-възстановителни дейности, включващи монтирането на нови два допълнителни сифона, ограничаване на водата от преливника с пясък-чували и насип от инертен материал на 10 метра от образувалия се водопад след преливника, както и насип за образуване на легло на 20 м от насипа на водопада.

„Действията по аварийното укрепване на яз.“Рогозен 1“ са приключили и обстановката е нормализирана, благодарение на съдействието на министрите и държавните органи“ – поясни Малина Николова. В заключение тя допълни, че причините за възникналата опасност за населението са липсата на действия от страна на собственика на язовира – кмета на община Хайредин и неизпълнение на предписанията на контролните органи.

„Съдействието на министрите и държавните органи при възникналата ситуация и нейното овладяване е въпрос на отговорно отношение към населението в област Враца.

Некоректно и некомпетентно е изнасянето на „факти“ от събитието, както и свързана по темата информация, от представител на средствата за масово осведомяване в региона, което наложи да се каже пряко истината на хората. В отговор на това очаквам медиите да представят обективно фактите и ангажиментите, които е поела Държавата, за да преодолее критичната ситуация, предизвикана от собственика на язовира“  – допълни още Малина Николова.

В края на работната среща, Малина Николова представи взетите мерки, във връзка с изпълнение на Закона за водите, свързани с плановото почистване на речните корита в извън урбанизираните територии.

„Програмата за планово почистване на Област Враца е приоритизирана и поисканите средства ще бъдат отпуснати незабавно“ – категорична беше тя и допълни, че Правителството днес е взело решение да бъдат отпуснати финансови средства за почистване на речните корита в извън урбанизираната територия на Област Враца и за възстановяването на средствата от аварийни дейности за укрепването на преливника на язовир „Рогозен – 1“. Гласуваната сума е в размер на 286 хил. лева.

13 May, 18:51 | 482 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio