Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Заседава Областния съвет за развитие

Областният управител на област Враца Малина Николова председателства днес Редовното заседание на Областния съвет за развитие. В срещата участие взеха Началникът на Регионалния инспекторат по образованието – Враца Галина Евденова, кметове на общини от областта и председатели на общинските съвети, представители на синдикатите и неправителствените организации. Като основна точка в дневния ред e приета Областна стратегия за ограничаване отпадането от училище и намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система в област Враца за периода 2016-2020.

Лорета Колева – експерт в РИО – Враца представи в детайли стратегическия документ. Според образователните експерти, причините за отпадането на учениците са, както икономически и социални, така и етнокултурни и свързани със здравния статус. По данни на Евростат, през 2014 г., България е заемала 6-то място по дял на ранно отпаднали от училище ученици.

От Регионалния инспекторат изразиха мнение, че провеждането на  интегрирана политика и ангажираност на всички сектори и институции, свързани с образованието и личностното развитие на децата и младите хора, ще доведат до намаляване на относителния дял.

Членовете на Областния съвет за развитие бяха запознати с целите на Стратегията по разработването на регионални политики за ограничаване на отпадането от училище и намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и конкретните действия на общинско ниво, които следва да бъдат предприети.

„Най-ценният и важен анализ е този на общинско ниво, тъй като общините са основен орган по осигуряването на контрол на обхвата на задължително подлежащите на предучилищно и училищно образование деца и ученици” – разясни Лорета Колева.

Началникът на Регионалния инспекторат по образованието – Враца Галина Евденова запозна кметовете на общини и председателите на общински съвети  с новите текстове от Закона за предучилищното и училищното образование. Документът влиза в сила от 1 август тази година и регламентира промяна в наименованията на видовете училища. В хода на заседанието се обърна  внимание на правомощията и задълженията на кметовете и общинските съвети  по отношение прилагането на Закона, воденето на Регистър на общинските детски градини и на Центровете за подкрепа на личностното развитие, създаването на нови такива в общините, където до момента не са създадени.

 

12 April, 17:07 | 289 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio