Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Ново оборудване за Домашен социален патронаж във Враца

Кметът на Община Враца Калин Каменов и изпълнителният директор на Фонд „Социална закрила“, Марина Сарадинова, подписаха договор за съвместна дейност за закупуване на оборудване и обзавеждане по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – Враца“. Контрактът бе подписан на 03 юли в град София. Общата стойност на договора е в размер на 29 995, 00 лв., от които 26 995, 50 лв. са отпуснатите средства от Фонд „Социална закрила“ и  2 999,50 лв. са собствен ресурс.

Дейностите по изпълнение на договора предвиждат модернизиране на обзавеждането чрез закупуване, доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване.

Чрез реализирането на проекта ще се създадат условия за пълноценно социално включване и намаляване на бедността, подобряване достъпа до социалните услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж – гр. Враца (ДСП) на лица с различни увреждания; самотно живеещи стари хора с увреждания и/или със затруднения в самообслужването, които имат нужда от помощ при приготвянето на храна; самотно живеещи стари хора в отдалечени населени места без достъп до социални услуги.

           Изпълнението на проекта е част от социалната политика на Община Враца и дейностите за реализиране на целите, заложени в Общинския план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г., насочени към повишаване на качеството и ефективността на социалното обслужване, разширяване на предлаганите социални услуги, включително иновативни социални услуги, подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастни хора и лица с увреждания.

            Срокът за изпълнение е 4 месеца и ще се реализира до 31.10.2019 г.

04 July, 22:34 | 95 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio