Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Забраниха къпането в неохраняеми водни площи

З А П О В Е Д

№ 1074 от  22.06.2017 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с Наредба за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи приета с постановление на №182 на МС, доп. ДВ бр. 72/ от 21.септември.2012г. и Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане

ЗАБРАНЯВАМ:

Къпането на населението от Община Враца в неохраняваните – язовири, реки и напоителни канали, както и изкуствени и естествени водни площи на територията на община Враца, съгласно Приложение № 1.

            Изпълнението на заповедта възлагам на кметове и кметски наместници на населени места в община Враца.

            Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на  кметове и кметски наместници на населени места в община Враца.

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението, като се постави на всички видни места. Да се връчи на стопаните и наемателите на водни обекти на територията на община Враца по реда на ГПК и чрез средствата за масова информация. Да се задължат собствениците на водни площи и ползващите водни площи, да обезпечат със забранителни табели водните обекти.

            На основание на чл. 60, ал. 1 от АПК с оглед осигуряване на живота или здравето на гражданите, допускам предварително изпълнение на заповедта.

     Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок по реда на АПК пред АС.

КМЕТ:

/ КАЛИН КАМЕНОВ /

23 June, 16:36 | 197 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio