Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Публично обсъждане на Проектобюджета на Мездра

Публично обсъждане на Проектобюджет 2020 на Община Мездра ще се проведе на 22 януари

Проектът на Бюджет 2020 ще бъде обсъден публично на 22 януари (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Мездра (ул. „Христо Ботев“ №27, ет. 4). По време на обсъждането ще бъде представена също Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост през тази година.

В тази връзка кметът на общината Иван Аспарухов кани гражданите, кметове на кметства и кметски наместници, юридически лица, ръководители на бюджетни звена и на граждански сдружения, общински съветници, представители на средствата за масово осведомяване и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.

Материалите за обсъждането са публикувани на интернет страницата на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/, в секция „Финанси”.

Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджета за 2020 г. може да бъда представени в деловодството на Община Мездра до датата на публичното обсъждане.

Публичното обсъждане на Проектобюджет 2020 се организира на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 26, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Мездра, както и в изпълнение на чл. 4, ал. 4 от Наредбата на Общинския съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

15 January, 10:10 | 74 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio