Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Устойчивост и стабилност на общинските финанси

Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджет 2017 г. се проведе на 17 август в сградата на общинска администрация Мездра. Поканата бе отправена от председателя на Общинския съвет Яна Нинова на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 42, от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности.

„С чувство на гордост и удовлетворение представям пред вас отчета на Общината за 2017 г., каза в изявлението си кметът на Общината инж. Генади Събков. Първите ми дума са на благодарност към всички, които имат отношение и към приходната, и към разходната част на бюджета, защото да разходваш събрани средства не е толкова лесна задача, когато се стремиш да правиш всичко в съответствие с решенията на Общински съвет и действащите нормативни документи в сферата на бюджетирането в Общината“.

Кметът изрази благодарност към всички наши съграждани, които съвестно и отговорно са платили своите данъци и такси, които дължат на местната общност.  Благодарности за упоритата работа бяха отправени и към външните и вътрешните контролни органи, които следят за целесъобразното разходването на бюджета.

„При планувани малко над 14 млн. лв. бюджет сме изпълнили 12 736  309 лв., или 86,15 % реализирана приходна част, което е много добър резултат, каза още инж. Събков.  Близо 120 хиляди лв. сме преизпълнили собствените приходи. Над 1 500 000 лв. сме получили повече от държавата. Това ни гарантира едно нормално съществуване, издръжка и дейност не само на общинска администрация, но и на всички второстепенни разпоредители с бюджетен кредит“.

Задълженията на Община Мездра за 2 години управление, успяха да се намалят наполовина - от 8,5 млн., сега са 4 302 306 лв., стана ясно още от отчета.   Предсрочно е погасено и старо задължение по договори с фонд ФЛАГ, с което са спестени 27 000 лв. лихви.

„Това показва, че усилията за финансова стабилизация не са само усилия, а постигнати реално резултати.“

„Мездра продължава да бъде социална община“, каза още кметът. С 201 хил. лв. са подпомогнати младите семейства, чийто деца посещават детски градини и ясли. Със 151 хил. лв. –  домашният социален патронаж.  Осигуряване на социалната сфера е една от целите на бюджет 2017 г.

Усилията на общината са насочени и към реализиране на проекти за енергийна ефективност, за да се намалят разходите в сферата на образованието.

„Когато се говори за финанси и бюджет непременно трябва да се обърне поглед към Инвестиционната ни програма“, сподели още кметът. Усилията изцяло и целенасочено в посока оборудване и повишаване ефективността на работа на  ОП „Чистота“. През 2017 г. се закупи нов контейнеровоз, нова сметоизвозна машина, десетки 4-кубикови контейнери, стотици кофи за смет.

По отношение на инфрастуктрурата  - много улици със стратегическо значение бяха ремонтирани, като тенденцията продължава и през 2018 г.

Най-големи успехи са постигнати с програмата „Региони в растеж“, чрез която на много сгради бяха реализирани мерки за енергийна ефективност.

„Успяхме да осигурим приемственост за социалните асистенти и за хората в неравностойно положение, защото социалната сфера е изключително важна на всички нас“, заяви инж. Събков. Той добави още, че  компромиси в тази сфера няма се правят и ще се работи в посока хората в неравностойно положение да се чувстват все по-уютно и все по-добре.

При изпълнение на бюджета за 2017 г. политиката на Общината се изразяваше  в гарантиране на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси.

 „Стилът ни на управление е стил на прозрачност и ефективност на управлението и не виждам причина да се притесняваме от каквато и да било информация за изпълнението на бюджета“, каза в заключение кметът на Общината.

Отчетът на бюджета ще бъде разгледан от постоянни комисии на ОбС и предложен на гласуване на редовно заседание на ОбС на 30 август 2018 г., заяви председателят на ОбС – Мездра Яна Нинова.

 

20 August, 10:14 | 139 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio