Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Топъл обяд за повече хора от Мездра

Повече лица от Мездра ще имат възможност да се възползват от услугата „Осигуряване на топъл обяд”

Девет допълнителни целеви групи вече ще имат възможност да се хранят с топъл обяд в социалната трапезария, помещаваща се в Общинския център за социални услуги и дейности. Сред тях са лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, (ДВ, бр. 49 от 2008 и майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД). Потребители на услугата вече могат да бъдат и: лица и семействата, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от ЗСПД; лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски доходи и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ; лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д ЗСПД. Към допълнителните целеви групи спадат и: лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД); лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение и лица и семейства, настанени в приюти и центрове за временно настаняване.

Прясно приготвената храна се предоставя по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Основни целеви групи за предоставяне на топъл обяд са: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“; семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си. Потребители на услугата са и скитащи и бездомни деца и лица, и лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Заявления-декларации по Операция „Осигуряване на топъл обяд“ ще се приемат в сградата на Социалния комплекс стая 113.

07 March, 17:12 | 176 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio