Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Общинският съвет спаси площада на Мездра

Общинският съвет спаси лицето на гр. Мездра – централния площад „България“, където по традиция хората се събират и се провеждат обществено-значими събития, от възможността част от площада да бъде застроена.

Съветниците трябваше да се произнесат по заявлението на „Роял“ ООД да се изготви нов Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване. Целта за искането на нов ПУП е регламентиране обхвата на площад „България“ и пешеходните пространства към прилежащите улици в гр. Мездра с обособяване на урегулирани поземлени имоти към съществуващи сгради – частна собственост в кв.64. Заявителят обаче искаше новия ПУП да обхване освен кв.64, в който „Роял“ ООД е съсобственик на търговски обект, така и още 2 квартала- кв.65 и кв.66.

Съгласно ЗУТ, изменение на територии – публична общинска собственост се допуска, когато настъпят съществени промени в обществено- икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът и възникнат нови държавни или общински нужди за обекти – собственост на държавата, на общините или на експлоатационните дружества.

Община Мездра е твърдо против предложението, тъй като съгласно Заявлението на „Роял“ ООД нов ПУП ще засегне обществени територии публична общинска собственост.

 „Промяната в ПУП е обвързана с настъпването на  съществени промени в обществено- икономическите и устройствените условия, каквито към момента не са налице. Наша мисия е да осигурим равни права на всички граждани и равни възможности за инвестиции от представители на бизнеса. Недопустимо е да се дават привилегии на определени фирми.“, каза по време на заседанието на общинския съвет инж. Събков.

Кметът заяви, че е негов дълг да се вслушва във волята на народа и предложи да се проведе обществено обсъждане за желанието на хората относно визията на централния площад в Мездра.

„Нека потърсим мнението на нашите съграждани дали е необходимо да изменим границите на площада и плътно да го застроим. Да ги попитаме на кого да отдадем парцелите и по какъв способ да стане това, следвайки  ясни критерии и равнопоставеност.“,  допълни инж.Събков.

Постоянната комисия по устройство на територията, опазване на околната среда и инфраструктурата към Общински съвет – Мездра  не прие предложението на „Роял“ ООД  за промяна в ПУП, тъй като дружеството не се явява „заинтересовано лице“ в случая по смисъла на ЗУТ.

В хода на заседанието постъпи и предложение да се даде разрешение заявителя да изготви нов ПУП.

Двете предложения бяха подложени на гласуване, но нито едно от тях не събра необходимите гласове. На практика Общински съвет – Мездра не даде възможност частна фирма да възлага и предлага нов подробен устройствен план на централна градска част и да парцелира площада в Мездра.

 

 

01 November, 18:08 | 206 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio