Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Ето кои фирми ще превозват пътници в община Мездра

Ясни са фирмите, които ще осъществяват превоза на пътниците на територията на Община Мездра. Те бяха определени от 5-членна комисия с председател инж. Розалина Георгиева, началник отдел „Общинска собственост, инвестиции, проекти и обществени поръчки“ в община Мездра на база най-ниската предложена цена за извършване на услугата.

 Процедурата по Обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и областна транспортни схеми“ се проведе по 4 обособени позиции /ОП/. ОП-1: Пакет 1, включващ маршрутни разписания: Мездра – Враца; Мездра – Крапец – Върбешница; Мездра – Руска бела – Моравица; Мездра – Старо село, комисията класира на първо място „Цветина – Мездра“ ЕООД. Фирмата е предложила най-ниска средна цена на билети по маршрути от начална до крайна спирка- 1.07 лв.

 По Обособена позиция 2, Пакет 2, включващ маршрутни разписания: Мездра-Долна Кремена – Горна Кремена; Мездра – Д.Кремена – Г. Кремена – Кален – Горна Бешовица; Мездра-Долна Кремена – Горна Кремена- Кален – Цаконица; Мездра – Кален – Горна Бешовица – Камено поле – Драшан няма класиран участник.

 Фирма „Транс -Авто 2015“ ЕООД- гр. Мездра е отстранена от комисията от участие в процедурата по Обособена позиция №2, тъй като в определения от комисията срок за отстраняване на констатирани несъответствия към личното състояние и критериите за подбор, участникът не е предоставил изискуемите документи, поради което не отговаря на поставените от възложителя критерии.

 Фирма „Цецо Транс 63“ ЕООД- гр. Правец е предложила най-ниска средна цена на билети по маршрути от начална до крайна спирка в размер на 1.35лв. за маршрути: Мездра – Ребърково – Люти дол – Типченица; Мездра – Дърманци – Лик – Ослен Криводол; Мездра – Зверино – Елисейна – Очин дол.

 „Цецо Транс 63“ ЕООД е класирана на първо място и за Обособена позиция 4, Пакет 4, включващ маршрутни разписания: Зверино – Игнатица; Зверино – Оселна; Зверино – Мездра. Фирмата е предложила най-ниска средна цена на билети по маршрути от начална до крайна спирка в размер на 1.08 лв.

 Решенията на комисията подлежат на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок. 

 

22 August, 17:29 | 253 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio