Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Осем проекта разкрасяват села в община Мездра

Класираха 8 проекта по програмата за малки местни инициативи

 Девет са постъпилите в Община Мездра предложения за реализиране на проекти по програмата “Малки местни инициативи – Мездра 2017“.

 Осем от тях са оценени и класирани като допустими, а един е отпаднал. Крайният срок за изпълнение на проектите е 30-ти октомври 2017г., като за тях ще бъдат заделени около 30 000лв. от общинския бюджет.

 Според подадените проекти в Очин дол ще се изгражда кът за отдих и оформяне на прилежащите му пространства. Във Върбешница ще се създаде „райско кътче“ в центъра на селото. Горна Кремена кандидатства с проект за подмяна на дограмата на кметството и читалището. СУ“Иван Вазов“ в Мездра е подало предложение за изграждане на стрийт фитнес на открито. Каменната чешма в Руска бяла ще бъде възстановена, а прилежащото пространство ще бъде облагородено. Село Царевец кандидатства с проект за ремонт на залата за тържества. В Типченица ще се реализират мерки за енергийна ефективност на сградата на кметството /подмяна на част от дограмата, ремонт на помещения на кметството, пенсионерския клуб и салон към читалището/. Кметството в Брусен кандидатства с проект „Бъдеще за децата“, според който ще се изградят три беседки за отдих, ще бъде подменена ограда на детска площадка и ще се ремонтира тоалетна.

 Постъпилите проектни предложения са разгледани от комисия от експерти, назначена със Заповед №361/12.05.2017г. на кмета на Община Мездра инж. Генади Събков. Три членна комисия с председател инж. Светлана Мицева, директор на Дирекция „Устройство на територията“ и членове арх. Мариана Ташева, гл.архитект на Община Мездра и арх. Димитър Костов, ст.експерт „Кадастър и регулация“  е разгледала предложенията и е представила становище по отношение законосъобразността и целесъобразността им по програма „Малки местни инициативи“.

На 07.06.2017г. 7-членна комисия с председател инж. Петя Цветкова-Василева, ст. Експерт „Градоустройство“ е разгледала постъпилите проектни предложения и становище от експерти в Общинска администрация, оценява идеите по определена от правилата за кандидатстване методика и за резултатите и класирането е съставен протокол.

 Комисията единодушно реши, че проекта „Подмяна на дограма на читалище с. Горна Кремена“ не подлежи на оценяване и отпада от последващо разглеждане. Причината е, че дейностите по проекта са недопустими за кандидата- „не се допуска читалищни настоятелства, получаващи държавни субсидии да кандидатстват с проекти за извършване на строително-ремонтни дейности на читалища“, според условия, ред, критерии и правила за кандидатстване по програма “Малки местни инициативи – Мездра 2017“.

 Най-висока комплексна оценка е получил проектът на кметство Очин дол, следван от тези на СУ “Иван Вазов“-Мездра, кметството в Брусен и  кметство Върбешница. На пета позиция е класиран проектът за изграждане на възстановяване на каменната чешма в Руска бела и облагородяване на прилежащото пространство. Одобрени са и проектите на кметствата в Царевец, Типченица и поставянето на дограма в кметството в Горна Кремена.

 Коригирани са количествено-стойностните сметки за проектите  на СУ“Иван Вазов“-Мездра и за дейностите в Руска бела. Предложената от Комисията обща сума за осъществяване на осемте проекта възлиза на 29 766.40лв.

 Предстои Общински съвет-Мездра да гласува кои от проектите са одобрени за финансиране. Общинските съветници трябва да определят и как ще се осъществи строителен и финансов контрол по изпълнение на проектите. 

 

 

 

15 June, 15:00 | 218 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio