Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Три фирми искат да санират общината в Мездра

Три фирми искат да санират сградата на общинска администрация Мездра

Във връзка с реализацията на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Региони в растеж”, на 8 февруари бяха отворени ценовите оферти, подадени от участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградата на Общинската администрация, която бе обявена от Община Мездра.

Предметът на поръчката включва проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на сградата на Общинската администрация и осъществяване на авторски надзор по време санирането.

Офертите бяха отворени на публично заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите. Председател на комисията е Диана Павлова, началник на общинския отдел "Градоустройство, строителен контрол и обществени поръчки",  в комисията влиза и ръководителят на проекта инж. Светлана Мицева, директор на Дирекция "Устройство на територията".

Ценови оферти бяха подали три фирми – "ПСТ Груп" ЕАД от София, "Енергийно обновяване Мездра" ДЗЗД – София и ДЗЗД "Домум" – Габрово.

Предстои комисията да разгледа постъпилите оферти и ако бъдат установени пропуски и неточности в подадените документи, те да бъдат дисквалифицирани. След това ще се извърши оценка на офертите, на база на която комисията ще направи предложение до възложителя на обществената поръчка – Община Мездра, за сключване на договор.

Павел ПЕТРОВ

09 February, 09:59 | 264 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio