Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Мездра кандидатства с проекта за над 13 млн. лв.

Община Мездра кандидатства с три проекта за над 13 млн. лв.

Община Мездра внесе три проекта в Държавен фонд „Земеделие“, които се финансират от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Проектите са по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Трите проектни предложения за реконструкция на улици и тротоари в гр. Мездра, рехабилитация и реконструкция на общински път и реконструкция на водопроводната мрежа в четири села, са на обща стойност 13 400 000 лв.

По първия проект се предвижда полагане на нова настилка и монтиране на нови тротоари и бетонови бордюри на два участъка от улиците „Христо Ботев“ и „Александър Стамболийски“ в Мездра, както и цялата улица „Димитър Благоев“. Общите площи на пътната настилка, която трябва да се положи е 11 531 кв. м., а на тротоарите  - 4 763 кв. м. Проектът предвижда и повдигане на шахтите, отводняване, монтиране на бордюри около дърветата, като се запазва действащата регулация. Стойността на проекта е 1 952 839.31 лв.

Реконструкцията на четвъртокласния  път от с. Дърманци до с. Ослен Криводол е един от приоритетите на общинската администрация, поради което е включен в проектите за финансиране от Програмата за развитие на селските райони. Трасето е с дължина 13 840 м., като ще бъдат укрепени и пропаднали участъци от пътя между селата Дърманци и Лик. Вторият участък между гр. Мездра и с. Руска бела е с дължина 500 м.Стойността на проектното предложение е  5 867 022 лв.

Високото ниво на ВиК услугите и успешното управление на отпадъчните води са важен показател за качеството на живот, което е в основата на третия проект, подготвен от Община Мездра. Той предвижда реконструкция на водопроводната мрежа в селата Брусен, Зверино, Долна Кремена и Моравица, както и пречиствателно съоръжение в последното населено място. В Брусен ще бъде подменена 1 744 м. от ВиК мрежата, в Зверино – 1 246 м., в Д. Кремена – 2 395 м. и в Моравица – 8 090м. При помпената станция в с. Моравица, каптаж „Макрешница“, откъдето селото черпи вода, ще бъде изградено и пречиствателно съоръжение. Така ще се използват по-ефективно водните ресурси и ще се подобри средата и качеството на живот на над 3 500 души.

Проектът за реконструкция на ВиК мрежата на община Мездра събра максимален брой точки – 100. Другите два проекта имат съответно 67 и 65 т.

Финансова помощ по подмярка 7.2 от ПРСР в размер на 150 млн. евро, е осигурена за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища и съоръжения, а всяка община имаше възможност до 3 октомври 2016 г.  да кандидатства с максимум 3 проекта.

Стремежът на кметa на Мездра инж. Генади Събков е да подобри качеството на живот на жителите на общината и с грижа към тях, търси всички възможности за финансиране, които предоставя Програмата за развитие на селските райони.

04 October, 21:57 | 274 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio