Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Първа копка на инсталация за компостиране в Оряхово

С първа копка стартират строителните дейности по проект  „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“ за обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Оряхово“

          На 01.10.2020 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в гр. Оряхово, м. „Марков баир“, до Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа, ще се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект: „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“, за обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Оряхово“

Проектът се осъществява в рамките АДБФП BG16M1OP002-2.002-0011-C01, сключен между Министерство на околната среда и водите и Общините от РСУО Оряхово – Оряхово, Козлодуй, Борован, Бяла Слатина, Кнежа, Мизия и Хайредин.

Договорът е финансиран по процедура „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, Приоритетна ос 2 “Отпадъци“  на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Главна цел на проекта: Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините от РСУО - Оряхово, съгласно очакваните резултати по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." и изпълнение на целите по чл. 31 от ЗУО.

 

30 September, 16:28 | 9690 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio