Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Приключи екологичен проект на Община Видин

Заключителна пресконференция по екологичен проект на Община Видин

На нея беше отчетено успешното изпълнение на всички дейности по проект „Разработване на Програма за намаляване ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Видин с план на действие за периода 2021-2025 г.”. Ръководителят на проекта Цветомира Илиева, заместник-кмет по финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие, посочи, че целта е да се достигне качество на атмосферния въздух на Община Видин, съответстващо на нормативните изисквания, с което да се осигури необходимата степен на защита на здравето на населението и на околната среда.

Заместник-кметът обясни, че в рамките на проекта е разработена Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин с план за действие за периода 2021-2025 г., която е съгласувана с Министерството на околната среда и водите. С Решение на Общински съвет – Видин, взето с Протокол № 5/28.05.2021 г., програмата и планът за действие са приети.

Проект BG16M1OP002-5.005-004 „Разработване на Програма за намаляване ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Видин с план на действие за периода 2021-2025 г.”, е по Процедура за директно предоставяне на БФП BG16M1OP002-5.005 „Разработване/ Актуализация на общински програми за качеството на атмосферния въздух-2“, Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОП „Околна среда 2014-2020“. Общата стойност е 99 400 лв., изцяло безвъзмездно финансиране.

8.06.2021

08 June, 12:23 | 167 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio