Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Община Видин успешно изпълнява проекти

Две пресконференции по проекти, изпълнявани от Община Видин, се проведоха в заседателната зала на Общината

          Секретарят на Община Видин Иванела Андреева представи проекта „Заедно за по-добър живот“, който се финансира от две Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване“. Иванела Андреева представи партньорите по проекта: Сдружение „Развитие на личността и човешките общности“ с председател на Управителния съвет Елена Кирицова; инж. Валери Василев - управител на „Хена“ ООД, както и директорите на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бисерка Каменова и на ДГ „Русалка“ – Красимира Виденова. Андреева отбеляза, че асоциирани партньори са Министерство на образованието и науката, Агенцията по заетостта, Агенция за социално подпомагане и Регионална здравна инспекция Видин. Основната цел на проекта е насочена към подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до училищно образование и обучение, социални и здравни услуги и осигуряване на заетост на лицата от маргинализираните групи. Предвидени са за изпълнение осем дейности, като във всяка една дейност са определени целевите групи, начина за тяхното реализиране и очакваните резултати. Броят на лицата, включени в проекта е над 1500. Дейностите ще се осъществяват от експерти, наставници, учители и др. Администрирането на проекта се състои от ръководител, двама координатори, административен помощник, експерт-финансист и счетоводител.

          Проектът ще се изпълнява за период от 24 месеца, с общ бюджет от 842 520 лв., като бюджетът по ОП „Развитие на човешките ресурси“ е 498 540 лв., а бюджетът по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ - 343 980 лв. Няма съфинансиране от страна на Община Видин.

          Секретарят на Общината поясни: „Това е един мащабен проект, изпълнението на който ще доведе до създаване на траен модел на сътрудничество на местно ниво на институции, партньори и асоциирани партньори в нашия регион“. И припомни, че той е включен в общинския план за интеграция на ромите, приет с Решение на Общински съвет - Видин.

          Албена Начева, началник отдел „Планиране, програмиране и инвестиции“ в Община Видин, представи втория проект „Областен информационен център – Видин“ (ОИЦ), финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020. Той е с продължителност 36 месеца, стартирал е на 01.01.2019 година и приключва на 31.12.2021 година, а стойнотта е 369 999.00 лв. Финасирането на проекта е 100 процента безвъзмездна финансова помощ. Неговата цел е повишаване информираността на жителите на Област Видин и достъпа до информация за възможностите за финансиране, които се предоставят от Европейския съюз през програмния период 2014-2020, чрез осигуряване на ефективно функциониране на Областен информационен център - Видин. От стартирането на проекта до момента са извършени редица дейности: обучение и повишаване квалификацията на експертите на ОИЦ-Видин; от началото на проекта, над 600 души от цялата област Видин са потърсили съдействие от екипа на ОИЦ-Видин за възможностите за европейско финансиране – над 300 посетители в офиса на центъра и над 300 участници в 16 събития; проведена е първата национална кампания (от общо три) под мотото “Имам бизнес идея“.

        Изпълнението на проектите се осъществява съгласно времевия график на посочените в тях дейности.

 

 

16 August, 15:42 | 164 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio