Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Представят процедура по ОПИК

Възможностите за кандидатстване през 2019 г. и подмярка 6.4.1 ще представи във видинските общини екипът на областния информационен център

Във Видин на бенефициентите ще се презентира процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК

Възможностите за кандидатстване през 2019 г. (Индикативните годишни работни програми -ИГРП) и подмярка 6.4.1 на ПРСР „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ще представи във видинските общини екипът на областния информационен център. Във Видин на бенефициентите освен ИГРП ще се презентира процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК. Участниците в срещите ще бъдат запознати и с Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г.

Всички информационни срещи ще се проведат във времето от 10,30 до 12,00 ч. в заседателните зали на общинските администрации, с изключение на Димово – срещата ще е в залата на читалището и Видин – срещата ще е в залата на Областен информационен център.

Срещите от втория за годината информационен цикъл на ОИЦ-Видин на тема „Европейско финасиране за малък бизнес“ ще се проведат на следните дати:

22 октомври 2018 г., понеделник – Кула

23 октомври 2018 г., вторник - Макреш

24 октомври 2018 г., сряда – Чупрене

25 октомври 2018 г., четвъртък - Белоградчик

29 октомври 2018 г., понеделник – Ново село

30 октомври 2018 г., вторник – Бойница

31 октомври 2018 г., сряда - Видин

1 ноември 2018 г., четвъртък – Ружинци

2 ноември 2018 г., петък – Димово

6 ноември 2018 г., вторник – Грамада

7 ноември 2018 г., сряда – Брегово

Информационните събития са насочени към представителите на всички групи потенциални бенефициенти – местни власти, бизнес, неправителствен сектор, обществени организации, граждани. Срещите са отворени за всички заинтересовани лица.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C02 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

18 October, 16:36 | 169 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio