Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Проекти за 48 млн. лв.се изпълняват в област Видин

Проекти по Оперативните програми на стойност 48 млн. лева се изпълняват в област Видин, водещ бенефициент е община Видин с проекти за 25 млн. лв.

Успешно популяризиране на възможностите за европейско финансиране и увеличен интерес към дейността на Областен информационен център-Видин през 2016 г.

  60 проекта, финансирани от Оперативните програми, на стойност 47 967 683 лева се изпълняват в момента в област Видин (по данни от ИСУН към 1 декември). През месец юни броят договори е бил 25, на стойност 16 млн. лв. Така, в сравнение със средата на годината, в област Видин имаме увеличение почти три пъти на броя договори и четири пъти на сумите, на които възлизат те. Това заяви днес на среща с медиите експертът “Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център-Видин Цветомир Ценков. Той посочи, че водещ бенефициент в областта е община Видин (общинската администрация), която изпълнява 7 проекта на стойност 24 424 964 лв. Вторият по величина бенефициент в областта е община Белоградчик (общинската администрация), която в момента реализира 11 проекта на стойност 4 999 509 лв.

По териториален признак най-активни са бенефициентите (общинска администрация, бизнес, неправителствен сектор) в община Видин. Те изпълняват 28 проекта на стойност 36 227 398 лв. Висока проектна активност имат и бенефициентите в общините Белоградчик (13 проекта на стойност 5 649 368 лв.), Димово (3 проекта на стойност 1 725 334 лв.), Ружинци (2 проекта на стойност 772 201 лв.), Брегово (2 проекта на стойност 606 044 лв.) и др.

 Експертът Цветомир Ценков заяви, че по класификация оперативни програми най-много проекти, който се реализират сега са подкрепени от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” – 18 броя (към м. юни – 13 договора); 18 проекта се финансират от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (към м. юни – 9 договора); 12 проекта се изпълняват по програма „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” (към м. юни – 2 договора) , 9 проекта се изпълняват по Оперативна програма „Региони в растеж”; по един проект се финансира по оперативни програми „Околна среда” (най-големият като стойност проект “Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Видин – втора фаза” за 22 270 043 лв.) и „Добро управление” (проект „Областен информационен център-Видин”). Един проект се изпълнява и по Оператива програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, но по програмата чрез проекти с териториален обхват България са включени и 36 училища от област Видин (по проект „Твоят час”) и е продължена дейността на Центъра за кариерно ориентиране във Видин.

На срещата с медиите експертът Цветомир Ценков отчете и успешно популяризиране на възможностите за европейско финансиране през 2016 г. и увеличен интерес към дейността на Областен информационен център-Видин. 921 души са посетили с конкретен въпрос офиса на ОИЦ-Видин, 576 са запитванията на гражданите чрез други канали на комуникация. Най-голям интерес за изминаващата година потенциалните бенефициенти са проявили към възможностите на оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност” и „Развитие на човешките ресурси”; най-много въпроси са отправени за предстоящата процедура за стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Динамика в интереса се наблюдава и към Програмата за развитие на селските райони (която от 2016 г. мрежата от 28 информационни центъра, сред които и ОИЦ-Видин, популяризира) и трансграничните инструменти.

През 2016 г. екипът на Областен информационен център-Видин е провел 2 цикъла от срещи във всички общини на територията на областта, както и е участвал в националната кампания „Успешни заедно”, чиято кулминация е бил съвместният бизнес форум на община Видин и ОИЦ-Видин, в който са се включили над 90 представители на бизнеса. През годината Центърът е провел общо 30 информационни събития, в които са се включили над 500 участника. За популяризиране на дейността на областния информационен център е допринесло и широкото отразяване на дейността му, отбеляза Цветомир Ценков и посочи, че до края на ноември има 184 публикации в медиите за ОИЦ-Видин.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

16 December, 14:35 | 336 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio