Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Повече точки за проектите от Северозапада

Повече точки при оценка на проектите от Северозападния район искат в Макреш и Брегово

Активна социална политика с подкрепата на Европейските фондове ще развиват в Ружинци

Продължават срещите на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) за представяне на възможностите за кандидатстване през 2017 г. по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България (Програма за развитие на селските райони и оперативните програми). През изминалата седмица екипът на центъра проведе информационни събития в Ружинци (23 ноември), Макреш (24 ноември) и Брегово (25 ноември).

Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова и експертът Цветомир Ценков презентираха на кметовете на трите общини и представителите на местната общност в тях актуалните за Видинска област процедури и мерки по които могат да депозират проектните си предложения. Те акцентираха на предстоящата процедура за стартиране на самостоятелна стопанска дейност, към която интереса е изключително висок, както и на възможностите, които дават Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, трансграничните програми и Програмата за развитие на селските райони. Савкова и Ценков отделиха специално внимание на местните инициативни групи, като катализатор на икономическо развитие не само на общините, но и за бизнеса, земеделските стопани, читалищата и училищата, като посочиха, че интереса към МИГ-овете в сравнение с първия програмен период значително е нарснал и сега в тях са се включили 10 от 11-те общини в област Видин.

Кметовете на Макреш Иван Каменов и Брегово инж. Милчо Лалов споделиха с екипа на областния информационен център своите виждания за необходимостта от повече подкрепа на Северозападния район с оглед динамизиране на икономическото му развитие. Те посочиха, че трябва да  се дават повече точки при оценка на проектите от Северозападния район, тъй като даваните сега точки по ПРСР са недостатъчни с оглед на малкия брой население в селищата, което от своя страна носи намаляване на броя точки при окончателната оценка.

В Макреш смятат, че даването на повече точки по ПРСР, особено за инфраструктурните проекти, ще позволи увеличаването на проектната активност на общината през 2017 г. с ремонт на улици и площади. Кметът Иван Каменов заяви още, че местната власт с подкрепата на Европейските фондове ще търси възможности за ремонт на читалището в Макреш, сградата на бившето АПК (която да се използва за нова административна сграда на общинската администрация), както и за отводняване на Макреш.

В Брегово също ще заложат на инфраструктурата, с интервениране в градската среда, заяви кметът инж. Милчо Лалов. Специален акцент в проектната активност на местната влест през 2017 г. ще е работата в социалната сфера. С финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България община Брегово иска да продължи работата на социалния патронаж, както и да се построят нови жилища от преходен тип, защитени жилища и ЦНСТ, за да се реши въпроса, породен от деинституционализацията в общината (закриването на старите социални домове и необходимостта от намирането на нов дом на обитателите им).

Приоритетно активна социална политика с подкрепата на Европейските фондове ще развиват и в Ружинци. На информационното събитие на ОИЦ-Видин в общината кметът Александър Александров сподели, че досега в тази област не е направено нищо от предходното управление и затова освен средства за социален патронаж, местната власт ще търси цялостната подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Общината иска да работи и в сферата на социалното предприемачество, за да спомогне за намаляването на голямата безработица там и задържането на младите и квалифицираните кадри.Екипът на Областен информационен център-Видин ще продължи цикъла си от срещи Възможности 2017 г. до 5 декември, като направи информационни събития и в останалите 5 по-малки общини. След това информационна среща по темата ще бъде проведена и във Видин.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

28 November, 17:05 | 279 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio