Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
7 милиона лева са инвестирани от ПРСР в Кула

7 милиона лева са инвестирани от ПРСР в Кула през първия програмен период

С подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в Грамада са ремонтирани пътища и обществени сгради

Със срещи в Грамада (05.07.2016 г.) и Кула (06.07.2016 г.) стартира информационния цикъл на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) за Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР). Поредицата от срещи на ОИЦ-Видин е първата, изцяло посветена на селската програма, и е предизвикана от изключително високия интерес на потенциалните бенефициенти към възможностите които осигурява ПРСР.

В двете общини екипът на ОИЦ-Видин запозна представители на администрациите и местната общност с актуални и предстоящи за отваряне мерки по Програмата. Управителят на центъра Мариела Савкова и експертът Цветомир Ценков акцентираха на актуалната подмярка 6.3 „Стартова помощ за земеделски стопанства” и предстоящата за отваряне подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Предвид много атрактивните условия, служителите на ОИЦ призоваха към активност както земеделските стопани (100 % безвъзмездна помощ по подмярка 6.3, широк кръг допустими кандидати - физически лица, ЕООД, ООД, кооперации, допустима консултантска подкрепа от НССЗ), така и общините, читалищата и неправителствения сектор (подмярка 7.2 финансира всички видове инфраструктура, БФП по повечето дейности е в размер на 100 %).

По време на срещите стана ясно, че с подкрепата на Програмата за развитие на селските райони са направени големи инвестиции в Кула и Грамада. Кметът на община Кула д-р Владимир Владимиров заяви на среща с екипа на ОИЦ-Видин, че за периода 2007-2013 г. община Кула е защитила няколко проекта по ПРСР и така в общината са вложени над 7 милиона лева. Д-р Владимир посочи, че със средствата са ремонтирани пътя, водещ до гр. Кула, пътната мрежа в града и пътищата в селищата на общината. Извършен е и ремонт на туристическа спалня, изградено е защитено жилище. Община Кула е изградила и етнографска къща с над 700 експоната, която е финансирана от българо-сръбската програма. За новия период община Кула има проектна готовност по ПРСР за 6 милиона лева, с които да се интервенира в пътната мрежа, още средства от Програмата ще дойдат и при одобрение на стратегията на Местната инициативна група Кула-Брегово-Бойница и други проектни инициативи по ПРСР.

В Грамада с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, който съфинансира ПРСР, също са ремонтирани няколко обекта – пътят през м. „Божурица”, водещ към гр. Грамада; благоустроени са читалището и градския парк; изградена е детска площадка. Заместник-кметът на общината Виолета Тошева и секретарят на читалището Валя Йотова посочиха, че с проектната активност по ПРСР се променя облика на Грамада и затова работата по европейски проекти е от особена важност за местната общност.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

06 July, 14:59 | 353 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]

2 FROM 5 PHOTOS 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio