Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
ОИЦ-Видин организира срещи за ПРСР

Цикъл от срещи за ПРСР организира Областен информационен център-Видин

Актуални и предстоящи за отваряне мерки по Програмата, насочени към всички потенциални бенефициенти ще представи екипът на Центъра

Цикъл от срещи за Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) организира екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). В десетте селски общини на област Видин екипът на центъра ще запознае всички групи потенциални бенефициенти по ПРСР с актуални и предстоящи за отваряне мерки по Програмата.

Акцент в срещите ще бъдат подмярка 6.3 „Стартова помощ за земеделски стопанства” и подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Срещите ще се състоят в периода 05-21 юли 2016 г. в заседателните зали на общинските администрации, във времето от 10,30 до 12,00 ч., на следните дати: 05 юли, вторник – Грамада;  06 юли, сряда – Кула;  08 юли, петък – Чупрене;  11 юли, понеделник – Белоградчик; 12 юли, вторник – Димово; 13 юли, сряда – Бойница; 15 юли, петък – Ружинци; 19 юли, вторник – Макреш; 20 юли, сряда – Ново село; 21 юли, четвъртък – Брегово.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

04 July, 18:43 | 265 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio