Vratza plus
Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
В Криводол работят 70 лични асистенти

В община Криводол стартира предоставянето на почасови социални услуги в домашна среда „Домашен помощник“ и „Социален асистент“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0127-C001, по проект  „Независим живот за гражданите на Криводол”, който се осъществява с финансовата подкрепа но Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Назначени са 70 преки доставчици на социални услуги /48  домашни помощници и 22-ма социални асистенти/, които до 27.08.2017 г. ще полагат грижи за 87потребители – хора с увреждания, хора над 65 годишна възраст с ограничения или в невъзможност за самообслужване и самотно живеещи лица, които поради здравословни проблеми не са в състояние сами да се обслужват, да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.

 От 22.03. до 24.03.2016 година „Соник старт“ ООД - София – партньор при реализирането на проекта, проведе въвеждащо обучение на персонала за предоставяне на услугите.

Във връзка с изпълнението на проекта от 4 февруари 2016 г. функционира новосъздадено Звено за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда, което координира отношенията между доставчици и потребители, подпомага дейността на преките доставчици на услуги и им оказва техническа и методологическа помощ.   

В резултат на изпълнение на дейностите по проекта се очаква да се подобри качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности.

31 March, 13:22 | 9663 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio