Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Представиха програма за енергийна ефективност

Представиха програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на среща в Община Видин

         Програмата „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Възможностите за кандидатстване по нея бяха представени на среща с граждани в залата на Общинския съвет. Събитието откри кметът на Община Видин Огнян Ценков. Той подчерта важността на инвестиционния приоритет и призова гражданите да бъдат активни и се възползват от новите възможности. Бюджетът за тази цел е на стойност 3 400 000 лв. „Това са публични средства, които ще се вложат за подобряване на енергийната ефективност и постигане на сертификат клас „С“. С изпълнение на мерките по програмата вашите жилища ще станат по-удобни, по-уютни и ще има енергоспестяване“ - каза Ценков.

Присъстващите в залата бяха запознати от заместник-кмета по устройство на територията и развитие на инфраструктурата инж. Цветан Асенов и от експерти с условията и критериите за кандидатстване. Крайните потребители са Сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради. Беше посочено, че кооперациите трябва да са проектирани преди 26 април 1999 г. и да са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като трябва да има до 35 самостоятелни обекта, включително с жилищно предназначение. Дейностите по възстановяване на сградите предвиждат и подобряване достъпа за лица с увреждания.

Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за по-високо ниво на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия; подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите и осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

С подробности за Програмата може да се запознаете в интернет страницата на Община Видин - www.vidin.bg.

24 November, 14:43 | 188 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio