Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Бизнес форум за Деня на Европа

С голям бизнес форум Община Видин и Областен информационен център-Видин отбелязаха Деня на Европа Събитието бе заключителна проява от националната кампания „Успешни заедно” в област Видин

С голям бизнес форум на тема „Европейски възможности за бизнеса” Община Видин и Областен информационен център-Видин отбелязаха днес Деня на Европа. В събитието, което бе заключителна проява за област Видин на кампанията на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове „Успешни заедно“, участваха представители на деловите среди и банките, кметове на общини и председатели на общински съвети, народният представител Иван Иванов, заместник областният управител Елка Георгиева, ръководители на институции.

Кметът на община Видин инж. Огнян Ценков откри форума и призова участниците в него когато търсят навременна, компетнентна и експертна информация, свързана с Европейските фондове, да се обръщат към екипа на областния информационен център, който за изминалите близо 5 години от дейността си, се е превърнал в надежден партньор на всички групи бенефициенти, включително и на бизнеса. «Защото работещият бизнес прави една община богата и просперираща. Община Видин се стреми да бъде такава, затова търси и успешно партньорство с бизнеса. Днешният форум е една от стъпките в тази посока», посочи още кметът на община Видин.

            „Община Видин, с всички свои действия, включително и с проектната си активност, насърчава икономическото развитие. С инфраструктурните проекти, които реализираме и ще изпълним в близките години, променяме градската и пътната инфраструктура. И тук не става дума само за 38-те милиона по Оперативна програма «Региони в растеж», за изграждането на пречиствателната станция за отпадни води, финансирана от Оперативна програма «Околна среда», или за трансграничната ни проектна активност, а за насърчаване на инвестициите и цялостна подкрепа за бизнеса» заяви още инж. Огнян Ценков. Той посочи, че желанието на общината  е да има чуваемост и работеща обратна връзка и така заедно да се потърсят по-работещи решения на проблемите и предизвикателствата, които стоят пред местната общност.

            Народният представител Иван Иванов също привества присъстващите и изказа своята висока оценка за дейността на Областен информационен център-Видин. Той посочи, че проектния интерес на бизнеса в сравнение с първите 7 години (само 7 проекта от област Видин по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”) се е повишил в зачителна степен, като затова е спомогнал и подхода за осигуряване на бонус точки при оценяване на проектите от Северозападния район по Оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност».

В работната част на форума Стефан Узунов от Министерството на икономиката представи Иновационната стратегия за интелигентна специализация, а директорът на Областна дирекция- Видин към Държавен фонд „Земеделие” Кремена Николова презентира възможностите за бизнеса от Видин по Програмата за развитие на селските райони. Николова запозна участниците с предстоящи и актуални мерки по програмата, като подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“, подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, подмярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, подмярка 11  „Биологично земеделие - животновъдство, оранжерии, пчеларство”.

Управителят на Областен информационен център-Видин Мариела Савкова направи подробен обзор на възможностите за финансиране на бизнеса от европейските структурни фондове и инструменти през 2016 г. (ОПИК, ОПРЧР и ОП “Инструмент за МСП” и хоризонтални програми на ЕС).

            В дискусионния панел на тема „Възможности за кредитиране на европейски проекти на бизнеса” – представители на 12 банки обсъдиха с бизнеса от областта кредитните инструменти в контекста на подкрепата на ЕСИФ, както и възможностите за по-тясно сътрудничество между банките и местните делови среди.

            В края на форума кметът на община Видин инж. Огнян Ценков награди представители на трите отличени фирми в конкурса на Областен информационен център-Видин за социално отговорен бизнес. С грамоти бяха поощрени „Феникс кафе и пекарна”-Видин в категорията „Подкрепа от бизнеса за социални каузи (помощ за болни, възрастни хора, сираци, хора от уязвими групи в неравностойно положение); „RIS Rubber Bulgaria JSC” (гр. Кула) в категория „Подкрепа от бизнеса за обществени начинания (залесяване, облагородяване на средата, спортни събития, културни изяви); и „Бдинтекс” ООД в категория „Социална отговорност на бизнеса към служителите и работниците ( вкл. чрез проектно финансиране със средства от ЕСИФ за подобряване на работната среда и условията на труд, места за хранене, политики към младите майки, социален пакет)”.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

09 May, 16:34 | 281 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]

2 FROM 2 PHOTOS 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio