Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Среща със спортни клубове в общината

   Община Видин организира работна среща, в която участваха членовете на постоянната комисия към ОбС за работа с децата, младежта, спорта и туризма, представители на спортни клубове, както и заинтересовани лица, имащи отношение към спорта. На нея бе представен проект на Правилник за реда и условията за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в Община Видин. Присъстващите в залата имаха възможност да изкажат своите мнения и направят предложения във връзка с критериите за оценка и условията, при които ще се развиват спортните клубове. „Идеята е да се постигне едно по-справедливо разпределение на средствата, които са заложени в бюджета в размер на 270 000 лв. за подпомагане на спорта на територията на общината“ – каза кметът на Община Видин Огнян Ценков.

   Каква да бъде точната рамка  за определяне критериите за субсидиране, какво да е разпределението по отношение на колективните и индивидуални спортове, да се обърне ли по-сериозно внимание на развитието на масовия спорт, заслужават ли някои клубове по-голямо финансиране на базата на постигнати резултати – това бяха част от основните теми, дискутирани на срещата. Имаше дори предложения предвидената субсидия да не се разпределя тази година, а да отиде за ремонт на спортните бази. Видинският кмет сподели в тази връзка, че средства за подобряване на базите би трябвало да се залагат в капиталовите разходи, а не да се ощетяват клубовете. Той каза, че има вече решение относно Гребната база, където ще бъдат заздравени носещите колони и ще се влезе във връзка с другия съсобственик на обекта, за да се възвърне цялата сграда на общината и се търсят средства по различни проекти за възстановяването й. Огнян Ценков излезе със собствено предложение за разпределение на субсидията, като на някои от клубовете тя да бъде в по-малък размер, а на други – да се увеличи, като бъде оставен и резерв от 10 000 лв. В същото време уточни, че през второто шестмесечие на годината с актуализацията на бюджета ще бъдат възстановени намалените средства, а субсидията ще се увеличи общо с 30 000 лв. Ценков се ангажира, че предвидените суми за спортните клубове за 2016 г. ще бъдат изплатени на 100%.

  На срещата бе взето решение да се създаде работна група с представители на общината, Общинския съвет и спортните клубове, която да обсъди направените предложения и подготви окончателен вариант на проекта за Правилник. Предложение за разпределение на субсидията за спортните клубове за 2016 г. ще влезе като отделна точка в дневния ред на следващото заседание на Общинския съвет.

 

17 March, 16:40 | 273 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio