Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Обсъдиха Общински план за развитие на Видин

Общественото обсъждане бе открито от кмета на Община Видин Огнян Ценков. То се проведе в залата на Общинския съвет и в него се включиха общински съветници, представители на неправителствени организации, много граждани. Сред присъстващите бе и видинският депутат проф. д-р Вили Лилков.

Общинският план за развитие на Община Видин 2014-2020 г. (преработен вариант – синхронизация с Оперативните програма за периода 2014-2020 г.) е основен документ за стратегическо регионално развитие на местно ниво. „Планът има за задача да определи целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано социално-икономическо развитие на общината, които трябва да бъдат постигнати през настоящия планов период.
Стратегическата рамка на Плана се базира на съществуващия потенциал на Община Видин, на нейните вътрешни предимства, определени чрез анализ на текущото състояние, оценката на перспективите за развитие и широко обществено консултиране. Той отразява политиките, залегнали в действащите европейски, национални, регионални и областни стратегически документи, имащи пряко или косвено отношение към регионалното развитие“ – каза в началото на срещата видинският кмет. И уточни, че преработката на Общинския план е изготвена в изпълнение на договор за услуга, сключен между Община Видин и „Региоплан” ЕООД – гр. София.

Презентация на ОПР направи доц. д-р Косьо Стойчев, ръководител на екипа по изготвяне на Плана. Той изтъкна сред най-важните компоненти на бъдещата визия на общината съхранението на функциите на населените места, равен достъп до обществено значими услуги, постигане на по-високо качество на стандарт на живот чрез създаване на устойчиви работни места и др. Четири са приоритетните области за развитие: „Развитие на транспортна, техническа и социална инфраструктура, международно и трансгранично сътрудничество“; „Стимулиране развитието на местната икономика“; „Подобряване качеството на живот“; „Опазване и подобряване състоянието на околната среда в съответствие с европейските стандарти“. Ръководителят на екипа отбеляза, че Програмата за реализация на Плана включва осъществяването на проекти за над 150 милона лв., разпределени по тези четири приоритета, като се търси баланс между желаното и реалното.

За наблюдение изпълнението на ОПР ще бъде създадена работна група със заповед на кмета на общината. Тя ще включва представители на общинската администрация, общински съветници, кметове на населени места на територията на Община Видин, представители на социално-икономическите партньори, на заинтересованите страни, на граждански и бизнес организации, медии.

Обсъждането премина при голяма активност от страна на присъстващите в залата, като поставените въпроси бяха свързани с възможностите за рекламиране и развитие на Видин като туристическата дестинация, обновяване на сгради на културно-исторически паметници, визията на централната градска част и жилищните квартали, повече внимание към спорта и младежките дейности и др. Според проф. д-р Вили Лилков са направени много добър анализ на ситуацията в общината и определение на стратегическите цели. Той излезе с предложение за включване в документа на една специална цел, насочена към политики за децата и развитие на спорта, защото в града има сериозни традиции както в културата и образованието, така и в спорта.

Кметът Огнян Ценков заяви, че е приятно изненадан от активността на гражданите при обсъждането на Общинския план. „Това е един стратегически документ, това са нашите добри намерения. Разбира се, може да има и критики, но винаги трябва да е налице една последователност и надграждане. Ние трябва да развиваме нашата икономика на базата на местни ресурси, да насърчаваме инвестициите. Всички сектори, които можем да ги развием и са характерни за нашия регион, са залегнали в Общинския план“ – коментира Ценков. Той благодари на всички за активното участие и се ангажира всички изказани мнения да бъдат взети предвид и намерят своето място в окончателния вариант на документа.

08 February, 18:44 | 287 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio