Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Бюджет 2016 - амбициозен, балансиран и реален

Огнян Ценков: Бюджет 2016 - амбициозен, балансиран и реален

Така кметът на Община Видин Огнян Ценков определи бюджета за 2016 г., който бе гласуван на заседание на Общинския съвет. Той коментира пред медиите някои от предложенията, които предизвикаха по-оживени дебати в местния парламент.

Общинският бюджет е в размер на 34 634 661 лв. Видинският кмет каза, че този реален бюджет започва с безлихвения кредит, който с решение на ОбС е получен от държавата за срок от една година, минава през финансовото стабилизиране на общината и ликвидиране на финансовата задлъжнялост, по-точно на просрочените задължения на общината, които по последни данни са около 7 милиона и 300 000 лв. „Ние сме заложили изплащане на тези просрочени задължения в размер на 3 милиона и 500 хиляди лв. Като приходи са предвидени 2 милиона и 800 хиляди лв. неизплатени задължения в годините назад от местни данъци и такси. Взети са необходимите мерки за постигане на по-голямата им събираемост“.

Ценков заяви категорично, че парите за местни налози няма да бъдат увеличавани. И обърна внимание на предложената промяна в Закона за публичните финанси, според която държавният бюджет да подпомага финансово изостаналите общини. „В едно работещо взаимоотношение местна-държавна власт аз съм убеден, че ще се постигне по-добро качество на живот в Община Видин“ – изрази надеждата си кметът.

Огнян Ценков коментира във връзка с предложението за оптимизация на мрежата от детски градини и въвеждането на делегирани бюджети, че или не е достатъчна информацията, която стига до хората, или умишлено се манипулира общественото мнение и се внася напрежение.

Според него с реализирането на това намерение ще се постигнат няколко цели: „На първо място – по-добро обгрижване на децата; на второ място – възползване в пълен обем от държавните средства, които им се полагат и на трето място – преодоляване на недостига, който се явява финансова задлъжнялост на общината.“
Ценков припомни, че желанието за въвеждане на делегирани бюджети е било заявено от директорите на детските заведения по време на предизборната му кампания, а след встъпването му в длъжност той се е запознал и с докладна на тази тема, внесена още през 2013 г. до кмета на общината и до Общинския съвет.

„Искам да уверя родителите, че ние не целим закриването на детските градини, не целим, както беше формулирано от някои общински съветници от опозицията, запушване на дупки в бюджета“ – каза видинският кмет. И уточни, че в годините назад не е спазвано законодателството и съществен брой видински деца не са били правилно регистрирани в детските градини и не са обхванати в системата за държавно субсидиране, а това лишава всички деца от средства, които им се полагат по право.

„Точно тази несправедливост ние преодоляваме с въвеждането на делегираните бюджети. Ако не се спазва законодателството, което определя в зависимост от броя деца броя на групите и на персонала, това ще генерира един финансов недостиг, който е за сметка на Община Видин. И за 2016 г., с увеличението на минималната работна заплата, този общ финансов недостиг е в размер на около 500 000 лв.“ – обясни кметът на общината. Ценков подчерта отново пред медиите, че при оптимизацията осем от детските градини във Видин ще бъдат водещи, а останалите – техни филиали. Вече има изграден добър опит при такова управление, тъй като някои от детските заведения във Видин имат филиали в селата. Водещата детска градина ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

„Категорично не приемам и аргументите на някои общински съветници, че съкращаваме персонал от 47 души. Ние привеждаме в съответствие действащото законодателство, което ни казва, че тези 47 работни места са открити неправомерно от работодателя, в случая директорите на детските градини. Тези хора няма да останат без работа, защото има служители, които се освобождават поради излизане в пенсия. В цялото преструктуриране на общинската администрация ще има и други свободни места, където съобразно професионалната им квалификация ще бъдат пренасочени. На директорите, чиито детски градини стават филиали, им се запазва работното място“ – обясни Огнян Ценков.

В структурата на общинската администрация се запазва броят от 172 души. Ще има трети заместник-кмет – по европейски политики и инвестиции, както и отдел, който ще работи в това направление.

Видинският кмет благодари на общинските съветници, че са подкрепили и гласували такива значими за града и общината предложения, както и за водения конструктивен диалог в залата.

29 January, 17:48 | 313 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio