Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Удължават срока за подаване на документи

Обява

Относно удължаване срока за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели към Окръжен съд – Враца и Районен съд – Враца

В изпълнение на Решение № 1086 по  Протокол № 76 от 25.06.2019 г. Общински съвет – Враца уведомяваме всички заинтересовани лица, че срока за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Враца и Окръжен съд – Враца се удължава до 30.08.2019 г. (включително). Кандидатите, подават в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Враца, адрес ул. „Стефанаки Савов“ 6 от 08,00 до 17,00 часа Заявление (Приложение № 1 или Приложение №1а), към което прилагат следните документи:

2.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

2.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

2.4. мотивационно писмо;

2.5. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ (Приложение № 2 или Приложение № 2а);

2.6. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Окръжен съд – Враца:

Приложение № 1 – Заявление за кандидатстване

Приложение № 2 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ

Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Районен съд – Враца:

Приложение № 1а – Заявление за кандидатстване

Приложение № 2а – Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ

Правилата за условията и реда за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели към Районен съд – Враца и Окръжен съд – Враца и Формулярите на Заявлението за кандидатстване и Декларацията за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ са публикувани на официалната страница на Община Враца, секция „общински съвет“ и са на разположение в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Враца.

Общински съвет- Враца

05 August, 16:56 | 3075 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio