Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Отварят оферти за обществена поръчка в Община Враца

На  9-ти юли 2018 г., от 10:00 ч., в Заседателната зала на Община Враца ще се извърши отваряне на оферти за общетвена поръчка с предмет:  „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на процедура ВG16RFOP001-5.001-0022-С01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ и с реализацията на проект „Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 1“ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година, по три обособени позиции“:

Обособена позиция № 1 - Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с ново изграждане на „Център за настаняване от семеен тип за деца” (с капацитет 12 места)” в УПИ IV - 358, кв. 76, жк. „Металург“, гр. Враца.

Обособена позиция № 2 - Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с вътрешно преустройство на самостоятелно помещение в многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Враца, ул. „Никола Вапцаров” № 1 в „Наблюдавано жилище за младежи от 18 г. до 21 г. възраст”.

Обособена позиция № 3 - Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с вътрешно преустройство и смяна предназначението на бивша детска градина в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет до 8 места”.

06 July, 17:27 | 195 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio