Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана




Комисия прие отчет за дейността си през 2019 г.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Мездра прие отчета за своята дейност през 2019 г. „През отчетния период се наблюдава намаляване на броя на противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни лица, отбеляза секретарят на комисията Силвия Петкова. В подкрепа на това твърдение тя посочи, че през миналата година са образувани и разгледани 17 възпитателни дела. За сравнение: през 2018 г. броят на кражбите и хулиганските прояви е бил 26. Същевременно през 2019 г. са регистрирани 21 малолетни и непълнолетни правонарушители, докато през по-миналата година те са били 39.

 През отчетния период са наложени следните възпитателни мерки: „Предупреждение” – 15 бр., „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” – 4 бр.,„Задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението” – 3 бр., „Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи” – 2 бр. и „Задължаване да се извини на пострадалия” – 1 бр.

Същевременно, съгласно Методиката за оценка на риска от повторно извършване на противообщeствени прояви от малолетни и непълнолетни лица, през изминалата година са изготвени 83 карти за оценка на риска.

Броят на консултираните деца с противообществени прояви е 78, от които 36 малолетни и 42 непълнолетни, а проведените семейни консултации – 39.

 Реализирани са 15 превантивни програми, в които са обхванати общо 2 741 ученици, в т. ч. 2 348 малолетни и 393 непълнолетни. Сред тях са програмите „Детско лятно обучение“, „Безопасно поведение на децата като участници в пътното движение“, „Интернет – риск или разум“, „Кражба, хулиганство и вандализъм“, „Превенция на агресивните прояви“, „Превенция на зависимостите” и др.

 Проведени са и 4 анкетни проучвания по темите: „Агресия сред децата в 5 клас“, „Употреба на наркотици от ученици в 10 клас“, „Какво знаем за трафика на хора?“ (в 8 клас) и „СПИН и болести, предавани по полов път“. В тях са участвали 327 ученици, от които 128 малолетни и 199 непълнолетни.

 Отчетът за дейността на комисията през 2019 г. предстои да бъде разгледан от Общинския съвет.

 

17 January, 10:12 | 86 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]







 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio