Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Видин с ръст на местните данъци и такси

Община Видин с ръст в събираемостта на местни данъци и такси

            Пресконференция на тема "Приходната политика на общината в частта на Местните данъци и такси" даде кметът на Община Видин Огнян Ценков пред медиите. На срещата бяха представени новият началник-отдел на Местни данъци и такси - Владимир Георгиев и на Общински конртолен инспекторат - Константин Джунински.

            Постъпилите приходи в общината от местните налози за периода 01.01.2016 г. – 30.04.2016 г. са в размер на 2 856 706 лв. посочи Владимир Георгиев, което е със 169 325 лв. повече в сравнение със същия период на миналата година. Над 1 000 000 лв. от тези приходи са стари задължения, чиято събираемост по реда на тяхното възникване е приоритет на политиката на общината. Само за посочения период са издадени 450 бр. актове за установяване на задължения по декларации, а за цялата 2015 година общият им брой е 720. Владимир Георгиев уточни, че част от мерките за повишаване на събираемостта на задълженията е публикуването на списъци с основните длъжници – физически и юридически лица на обществено достъпни места. Благодарение на тези мерки част от фирмите – длъжници са започнали да погасяват задълженията си към общината, някои напълно, а с други е постигнато споразумение за разсрочено плащане.

            В заключение Владимир Георгиев поясни, че отдел „Местни данъци и такси“ съвместно с юридическото звено на общината разработват програма, по която ще се предприемат мерки по събирането на вземанията спрямо длъжниците на община Видин. Те включват предаването за принудително събиране на общински вземания на публични изпълнители на НАП, възлагането на държавен или частен съдебен изпълнител събирането на просрочени задължения, текущ информационен обмен с други институции – КАТ, Агенция по вписванията, както и диалог с представители на бизнеса. Георгиев представи списък със следващите двадесет най-големи длъжници – юридически и физически лица, като уточни, че на всички са съставени актове за непогасени задължения.

            Константин Джунински, който от началото на месеца ръководи Общинския контролен инспекторат посочи, че организацията и дейността на ОКИ е нормативно уредена от „Правилник за организацията и дейността му”, като орган извършващ контрол по спазване и установяване на нарушения на нормативни актове, приети от Общински съвет - Видин, от компетентност на Кмета на Община Видин, както и правата и задълженията на служителите, работещи в Инспектората. Общинското ръководство предприема мерки по създаване на добър ред по организацията на движението на територията на Община Видин, правно регламентирано в „Наредба за организация на движението на територията на Община Видин”  и  Наредбата за опазване на обществения ред.

            Приоритет на отдел ОКИ е контролът на забраните за спиране и паркиране на моторни превозни средства върху зелени площи, тротоари, в градската градина, в парковете, пред входовете на детски градини и училища.

            Общинският инспекторат контролира собствениците на заведения, които по една или друга причина не са спазили законовите разпоредби, или не са си заплатили съответните такси, т. нар. „тротоарно право” - относно разполагането на маси и столове, като за целта се извършват съответните проверки, съставят се предписания и се определят срокове за отстраняване на констатираните нередности, а при не отстраняването им се съставят актове за установяване на административни нарушения, съгласно „Наредба за разполагане и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Видин”.

            Също така, със Заповед на Кмета на Община Видин е създадена комисия, в която е включен и инспектор от ОКИ, за извършване на проверки за спазване на правилата от лицата, живущи в общински жилища, които не са изпълнили своите задължения, разписани в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост.

            Видинският градоначалник допълни, че г-н Джунински със своя професионален опит като директор на ОД на МВР, ще бъде изключително полезен в процеса на сформирането на създаденото с Решение на Общински съвет  Звено „Охрана“, както и изграждането в бъдеще на Общинска полиция по закона на МВР.

            В отговор на зададени въпроси Огнян Ценков поясни, че сметките на общината не са запорирани и задълженията постепенно се погасяват, както и че ще се въведе по-строг контрол на преминаващите по пешеходните зони автомобили, които обслужват търговски или банкови обекти.

            В заключение кметът на Община Видин благодари на всички изрядни платци, които погасяват в срок задълженията си.

11 May, 23:10 | 389 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio