Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Десети октомври – ден на българските архивисти

Държавен архив – Враца е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Врачанска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

          Архивът е създаден през 1952 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Враца на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Враца, от 1988 г. е в структурата на Община – Враца. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

          Към архива функционират читалня, библиотека и изложбена зала. В научно-справочната библиотека са заведени 2000 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

          От 1952 г. до 1960 г. архивът се помещава в сградата на МВР – Враца, а от 1960 г. се премества на ул. „Антим І“ № 8.
          През годините ръководители на архива са били: Никола Василев Митев (1952–1958), Трифон Вълов Трифонов (1958–1960), Георги Иванов Сарафов (1960–1980), Николай Стойков Христов (1980–1999), Велинка Михайлова Военкина (1999–2010), Mаргарита Mилчева Василева (2011- и по настоящем).

        След промените в административно-териториалното деление на страната през 1959 г. на новосъздадените архиви във Видин и Монтана са предадени 520 фонда с документи на селища от техния териториален обхват, а през 1962 г. – други 25 фонда на архива в Плевен. През 2003 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 216.82 линейни метра с 1022 архивни фонда и 21622 архивни единици, 1753 спомена, 494 частични постъпления и 918 отделни документални материала.
       Общата фондова наличност на архива към 01.01.2019 г. възлиза на 2463.61 линейни метра с 2917 архивни фонда (2820 учрежденски и 97 лични) и общ брой 190 834 архивни единици, 2408 спомена и 464 частични постъпления; от тях от масив "Б" –  209 частични постъпления и 1715 спомена. Застрахователният фонд се състои от 278 853 кадъра негатив и позитив.

 По утвърдена традиция Държавен архив – Враца е домакин на практическото обучение по архивистика. Провеждат се практически занятия и беседи с ученици и студенти.

През последните години значително е повишен броя на потребителите на архивна информация. Работи се по изследователски теми, публикувани са десетки краеведски издания. Извършват се справки по различни теми, както на място, така и по кореспондентски път.

От 2012 г. сайтът на ДА „Архиви” осигурява достъп до Информационната система на държавните архиви, а през 2015 г. е достъпен за онлайн справки целия научно-справочен апарат на Държавен архив – Враца.

За своите 67 години от съществуването си Държавен архив – Враца се доказа като ефективна и отговорна институция с оглед опазването на историческата памет на българското общество, на документите на държавните и общинските учреждения, както и на видните личности от врачанския край.

Маргарита ВАСИЛЕВА

09 October, 14:43 | 148 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]

2 FROM 2 PHOTOS 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio