Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Заповед на кмета за агитационните материали

З А П О В Е Д  № 680 от 22.04.2019 г.

На основание чл. 44,  ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и решение № 82-ЕП от 07.04.2019 г. на Централната избирателна комисия

Н А Р Е Ж Д А М :

            По време на агитационната кампания за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. участниците в предизборната кампания да поставят агитационни материали - плакати, афиши, обръщения и др., за времето от 26 април 2019 г. до 24.00 часа на 24 май 2019 г., на специални информационни табла, разположени на територията на Община Враца.  

Разполагането на транспаранти и билбордове на територията на Община Враца да става по изрично разрешение от Кмета на Общината на база подадено заявление (придружено със схема за вида и размера на съоръжението) и заплатена такса, съгласно действащите наредби на Общински съвет - Враца. 

            Разполагането на шатри на територията на Община Враца да става по изрично разрешение от Кмета на Общината на база подадено заявление (придружено със схема за вида и размера на съоръжението).

            Забранявам използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация.

            Забранявам поставянето на агитационни материали на места, общинска собственост, не упоменати в заповедта.

            Забранявам унищожаването на агитационни материали, поставени по установения ред, до края на агитационната кампания.

За поставяне на агитационни материали на сгради, витрини и др., които не са общинска собственост, е необходимо разрешение на собственика или управителя на имота.

Задължавам партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до 7 дни след изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни материали.

        Нарушителите на настоящата заповед се санкционират за всяко едно нарушение поотделно.

            Установяване на нарушенията по заповедта, съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателните постановления да се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на РИК - Враца, РУ на ОД на МВР – Враца, регистрираните партии и коалиции от партии за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. и да се обяви публично чрез средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на общината.

            Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Враца.

КАЛИН КАМЕНОВ

Кмет на Община Враца

 

22 April, 16:24 | 200 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio