Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Противопожарни мерки и правила

В началото сме на отоплителния сезон. Какво е необходимо да се спазва при ползването на отоплителни прибори?

Отоплителни уреди на твърдо гориво:

да се използват технически изправни уреди;

под тях да се поставят негорими подложки, когато са монтирани върху горима подова настилка, които да излизат на 50см. отпред и от останалите отстрани 25см. Негоримата подложка да има вертикално бордче с височина 3см.

да отстоят от горими и трудногорими конструкции и материали, както димоотводните им тръби на разстояние най-малко 50см. При невъзможност да се спазват тези разстояния, да се поставят негорими екрани;

когато уредите горят винаги да бъдат под наблюдение, освен ако са с автоматичен режим на работа;

да не се разпалват с леснозапалими и горими течности и да не се изгарят отпадъци. Да се използва само качествена дървесина и въглища;

комините да са изградени от негорими материали, външно и вътрешно измазани. Да не са вградени в тях дървени конструкций. Да се почистват ежегодно (преди началото на отоплителния сезон или при необходимост) от наслояване със сажди и отлагания, като не се допуска принудително възпламеняване.

изхвърлянето на сгурията да става в негорими съдове (варели, кофи с капаци) или в ями разположени на пожарообезопасени места;

Отоплителни уреди на течно гориво:

да бъдат технически изправни;

под нафтовите печки да се поставя метална тава за събиране на евентуално разлято гориво;

да не се оставят без наблюдение, освен ако работят в автоматичен режим;

да се зареждат и запалват  когато са напълно изстинали;

изискванията за разстоянията до горими материали и комините са същите както при печките за твърдо гориво.

Електроотоплителни уреди:

да бъдат технически изправни;

ел. инсталацията чрез която се захранват да бъде изправна, а патроните на електрическите предпазители - стандартни;

да не се използват уреди с открити реотани;

да се монтират на разстояния от горими конструкции и материали съгласно указанията на завода производител.

Газови отоплителни уреди:

-    при работа да не се оставят без наблюдение;

да не се поставят в спални помещения, килери, бани, перални, общи стълбища, гаражи когато продуктите от изгарянето се изхвърлят в помещенията;

да не се монтират в помещения под равнището на околния терен;

при продължително действие на газовите уреди да се осигурява принудително проветряване на помещенията;

когато горелките не работят, редуцир-вентилът на бутилката трябва да бъде затворен;

5. Газови бутилки- да не се допуска препълване на бутилките.

- Изключително внимание да се обърне при внисането на бутилки с пропан – бутан от студено на топло.

- Да не се допуска заливане с вряла вода и поставяне върху отоплителни уреди. Ако се налага да се затопли бутилката, това може да стева внимателно с чувалчета с топъл пясък или умерено топли кърпи;

            За недопускане на пожари при използване на отоплителни уреди да се има в предвид следното:           

            - да не се оставят без наблюдение, работещите отоплителни и нагревателни уреди с изключение на тези с автоматичен режим;

            - използването на отоплителните и нагревателни уреди да става съгласно инструкциите на производителите;

            - да не се използват въздухопроводи и инсталационни канали като димоотводи;

да не се оставят сами деца в домовете при работещи отоплителни уреди.

да се обърне внимание за спазване на мерките за пожарна безопасност от  самотноживеещите трудноподвижни и лежащо болни хора;          

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – ВРАЦА

                                                                                 

16 October, 16:36 | 167 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio